Algemeen

Nieuwe btw-regels webshops (e-commerce) per 1 juli 2021

25 jun 2021

Op 1 juli gaan de nieuwe Europese btw-regels voor webshops in. Deze nieuwe regels zijn bedoeld om een gelijk speelveld te creëren tussen ondernemers die binnen de Europese Unie (EU) opereren en aanbieders van buiten de EU. Daarnaast wil de EU hiermee het handhaven en innen van btw eenvoudiger maken. Dit zijn de veranderingen.

Hoe werkt het nu en wat gaat er veranderen?

Momenteel krijgen ondernemers die goederen leveren aan particulieren uit andere lidstaten in de EU te maken met een bijzondere btw-regeling, namelijk de regeling voor ‘afstandsverkopen’. Worden de goederen vervoerd in opdracht van of door de leverancier naar de lidstaat van de particuliere afnemer? Dan moet de leverancier btw betalen in de lidstaat van de particulier.

Door drempelbedragen toe te passen, kun je op dit moment registratie voor btw-doeleinden in andere lidstaten voorkomen. Zolang de verkopen niet hoger zijn dan de geldende drempelwaardes per land, moet je Nederlandse btw betalen. Zodra je deze drempel overschrijdt, is btw-registratie in dat land verplicht en moet je dus btw betalen volgens de spelregels van de betreffende lidstaat. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om je direct te registeren. Alle verkopen worden in dat geval dan belast met lokale btw.

Voor ondernemers die goederen invoeren vanuit niet EU-landen gelden aanvullende regels. Invoer van goederen enerzijds en levering van goederen anderzijds zijn 2 afzonderlijke zaken voor de btw-heffing. De heffing van invoer-btw vindt plaats in de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Er is een invoer-vrijstelling voor de btw voor goederen met een waarde van maximaal € 22. Deze invoervrijstelling vervalt vanaf 1 juli 2021. Tot dit bedrag ben je dan dus geen btw en invoerrechten meer verschuldigd.

Worden de goederen van buiten de EU ingevoerd en geleverd aan consumenten binnen de EU? Dan zijn de regels complexer en is er een nadere analyse nodig.

Nieuwe btw-regels e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnen de drempelbedragen voor afstandsverkopen. Vanaf dan geldt voor iedere afstandsverkoop dat de btw verschuldigd is in de lidstaat waarin de consument woont.

Ook de vervoerseis is verruimd. Het is vanaf 1 juli voldoende wanneer de leverancier direct of indirect een rol speelt bij het vervoer. Enkel en alleen als de leverancier op geen enkele wijze bemoeienis heeft met het vervoer, gelden de regels niet. In dat geval gelden de reguliere regels voor goederenleveringen en is de btw verschuldigd in de lidstaat van vertrek of verzending van de goederen.

Er geldt een uitzondering voor kleine ondernemers die op jaarbasis voor minder dan € 10.000 aan goederen en/of diensten leveren aan particulieren in andere EU-landen. Je kunt dan Nederlandse btw betalen over de omzet die je hebt behaald.

Gecentraliseerd aangifteportaal

Er komt verder een gecentraliseerd aangifteportaal waarmee je als ondernemer aan je btw-verplichtingen kunt voldoen. Via dit zogeheten One Stop Shop-systeem (OSS) moet je als Nederlands bedrijf via een Nederlands aangifteportaal btw-aangifte doen in alle andere landen.

Het is echter niet verplicht om het OSS-systeem te gebruiken. Je kunt ook op de reguliere manier in alle landen aangifte doen. Let er wel op dat je via het OSS-portaal geen btw uit andere EU-landen kunt terugvragen. Daarnaast moet je voldoen aan zwaardere administratieve eisen bij gebruikmaking van de nieuwe regels en heb je een administratieve bewaarplicht van 10 jaar.

Goederen invoeren vanuit niet EU-landen

Verkoop je goederen van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet je vanaf 1 juli 2021 bij invoer invoerrechten (waarde zending > €150) en btw betalen in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Als je producten uit China bijvoorbeeld via je webshop rechtstreeks aan consumenten in Duitsland levert, moet je de invoer-btw in Duitsland aangeven.

Dit kan op een eenvoudige manier, namelijk via een éénloketsysteem. Je moet je hiervoor registreren als je de Invoerregeling wilt gebruiken. Registreren kon al vanaf 1 april 2021 via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Voor deze regeling is een speciaal aangifteportaal, het Import-One Stop Shop-systeem (I-OSS). Vanaf 1 juli 2021 vervalt de btw-vrijstelling van € 22 voor zendingen die je invoert van buiten de EU.

Voorwaarden Invoerregeling

Je mag de Invoerregeling gebruiken als het gaat om zogenoemde afstandsverkopen. Dat betekent dat je aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • Je levert goederen van buiten de EU aan een klant in een EU-land.
  • Je levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
  • De Invoerregeling is er voor zendingen van maximaal € 150. Staan er kosten voor een verzekering en de verzending op de factuur? Dan tellen die niet mee. Een zending kan bestaan uit een pakket met verschillende goederen. Voor een zending gebruikt je 1 transportdocument, een airwaybill bijvoorbeeld.
  • Je kunt deze regeling niet gebruiken voor 'accijnsgoederen', zoals bier, wijn en tabaksproducten.
  • Je zorgt zelf voor de verzending van je producten.

Met de Invoerregeling meld je iedere maand de btw voor al deze leveringen. En je betaalt die btw vervolgens in 1 keer. Als je de Invoerregeling gebruikt, betaal je geen btw bij de invoer.

Meer weten?

De nieuwe btw-regels voor e-commerce zijn complex en vergen extra aandacht. Wil je meer weten over de nieuwe btw-regels voor webshops? Neem dan contact op met een adviseur van Countus.