Algemeen

Nieuw leven voor ondernemers in de intensieve veehouderij

Rick ter Haar
25 mrt. 2021

Het voorjaar staat ieder jaar weer in het teken van nieuw leven. Lammetjes worden geboren, bomen krijgen nieuw blad, allerlei bloemsoorten komen in bloei én het mestseizoen gaat weer van start. Maar niet alleen in de natuur ontstaat nieuw leven. Ook ondernemers in de intensieve veehouderij kiezen steeds vaker voor een ‘nieuw leven’. Dat betekent niet dat ze stoppen met de intensieve bedrijfstak, integendeel! De focus verschuift.

Focus intensieve veehouderij

In het verleden lag de focus van bedrijven in de diverse sectoren van de intensieve veehouderij vaak op schaalvergroting. Hiermee hielden de bedrijven de kostprijs voor de lange termijn in de hand en daarmee hun bestaansrecht. Het lijkt erop dat steeds meer ondernemers die ‘kostprijsgedachte’ loslaten. Bedrijven kijken vaker naar de afzet- en opbrengstenkant, zodat de kostprijs in mindere mate bepalend is voor het rendement van het bedrijf.

Termen die hierbij met regelmaat de revue passeren, zijn: concepten, ketenverkorting, transparantie, vraaggestuurd produceren en imagoverbetering. De mogelijkheden die je hebt als het gaat om opbrengsten, is erg afhankelijk van de sector. Maar er is voor elke sector wel íets mogelijk.

De 3 O’s

Wil je weten wat er mogelijk is in jouw sector en wat er past bij jou en je bedrijf? Stel jezelf dan de volgende vragen, waarin de 3 O’s centraal staan:

  • Wat past bij mij als Ondernemer?
  • Wat past bij mijn Onderneming?
  • Met welke Omgeving heb ik te maken?

Het is goed om hier zelf over na te denken, maar het is op zijn tijd ook zeer verhelderend wanneer je dit met iemand van buiten je bedrijf bespreekt. Betrek eens iemand anders bij je plannen en ideeën en toets ze samen op haalbaarheid. Binnen Countus hebben wij voor het gehele traject adviseurs die je hierbij kunnen ondersteunen. Wie weet kunnen we dan samen bouwen aan een ‘nieuw leven’.

Meer weten?

Heb je een bedrijf in de intensieve veehouderij en wil je eens van gedachten wisselen over de toekomst van je onderneming? Neem contact op met Rick ter Haar.

Meer informatie? Neem contact op met Rick ter Haar
Neem contact op met Rick ter Haar