Algemeen

Niets doen kost gemiddelde groeier € 50.000

28 feb 2017

Vanaf 1 maart geldt het fosfaatreductieplan voor (niet) melk-producerende bedrijven. Het loont zeker de moeite om je meteen aan je doelstelling te houden. Dit blijkt uit de berekening die gedaan is met behulp van de Countus-berekeningstool.

Wat laten de berekeningen zien?

Een melkveebedrijf dat sinds 2 juli 2015 met 10% groeide, verliest € 50.000 bij het negeren van het fosfaatreductieplan. Een grote groeier die de boete eveneens voor lief neemt en doormelkt, ontvangt € 140.000 minder aan melkgeld. Dit blijkt uit berekeningen die zijn gemaakt voor de 15 melkveehouderijbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten, in januari en februari, hebben we zo’n 1.500 melkveehouders geïnformeerd over de financiële gevolgen van het fosfaatreductieplan. Gelukkig kunnen we vaststellen dat officiële regeling slechts op details afwijkt ten opzichte van de informatie die we op de melkveehouderijavonden hebben gedeeld. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • geen melkgeldregeling, alleen een GVE-reductieregeling
  • ook regels voor niet-melk leverende rundveebedrijven
  • uniforme heffingen en bonus
  • bestemming van afvoer is niet meer relevant
  • de vrijstelling van verdere reductie in periode 4 en 5 voor de bedrijven die in de eerste 3 perioden hun doelstellingsaantal realiseren is niet meer in de regeling opgenomen.

Echter wanneer de sector voortvarend de reductie oppakt, en daar lijkt het op gezien de grote belangstelling voor de stoppersregeling, dan kan het verminderingspercentage in periode 3 t/m 5 wel eens onder de 20% worden vastgesteld. Uit de berekeningen blijkt ook dat de gemiddelde Countus-melkveehouder financieel geen schade lijdt wanneer hij de jongveestapel reduceert en een aantal laagproductieve dieren afvoert. Dit geldt voor bedrijven die sinds 2 juli 2015 met 10% zijn gegroeid naar 126 melkkoeien en 99 stuks jongvee.

Heb je een sterk groeiend bedrijf? Dan kun je het financieel verlies beperken door vanaf de start van de regeling in te zetten op gefaseerde Grootvee-eenheid (GVE)-reductie. Je doet er dan ook goed aan om de benodigde fosfaatrechten in 2018 mee te nemen in je planning.

Bonusmelken loont voor niet-groeiers

Ben je als melkveehouder sinds 2 juli 2015 helemaal niet gegroeid? Dan kun je kiezen tussen:

  1. het maximaliseren van je bonus door jongvee te reduceren en enkele laagproductieve koeien af te voeren
  2. juist meer te gaan melken door gedeeltelijk je jongvee om te wisselen voor melkkoeien

De berekeningen hebben uitgewezen dat bonusmelken geld kan opleveren!

Katalysator voor levensproductie en fosfaatefficiëntie

Het fosfaatreductieplan heeft consequenties voor je bedrijfsmanagement. De vermindering van de omvang van het jongvee betekent dat de levensproductie van de melkkoeien omhoog moet. Ben je hiertoe adequaat in staat en weet je tegelijkertijd via het voerspoor de fosfaatproductie te verminderen? Dan kan je de impact van de introductie van de fosfaatrechten verkleinen. Voor dit laatste is wel de goedkeuring van de toepassing van de KringloopWijzer noodzakelijk als verantwoordingsinstrument voor de fosfaatproductie in 2018.

Meer weten?

Het fosfaatreductieplan betekent dat je verschillende maatregelen zal moeten nemen. Om je hierbij te ondersteunen heeft Countus een berekeningstool ontwikkelt. Deze tool verschaft inzicht in de uitwerking van de maatregelen op jouw bedrijf. Meer weten over de Countus berekeningstool? Vul het contactformulier in of neem contact op met je adviseur.