Paardenhouderij

Mogelijk tóch geen aanpassing consumentenrecht bij verkoop paarden

05 apr. 2022

Je hebt er ongetwijfeld al over gelezen: de regels voor de verkoop van paarden aan consumenten gaan op de schop. Wanneer is er sprake van consumentenkoop? Wat gaat er concreet veranderen? En wat betekent dit voor professionele verkopers?

Wat is consumentenkoop?

Vrijwel iedereen die actief is in de hippische sector komt in aanraking met de koop en verkoop van paarden. De één wat vaker dan de ander. Koop of verkoop komt tot stand via een (mondelinge) overeenkomst.

Een consumentenkoop is een speciale variant van koop. Er is sprake van een consumentenkoop als de verkoper handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de koper niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Wijziging regelgeving

De wet beschermt de consument extra bij een consumentenkoop ten opzichte van een reguliere koop. Is er iets mis? Het uitgangspunt is dan dat de koper moet bewijzen dat een geleverd product niet aan de overeenkomst voldoet. Een consument wordt in de bewijslast tegemoetgekomen door een bewijsvermoeden in de wet.

Als er binnen 6 maanden na aflevering van een paard een gebrek optreedt, wordt vermoed dat het paard bij aflevering al niet aan de overeenkomst voldeed. De professionele verkoper moet dan dus bewijzen dat het paard bij de aflevering wél aan de overeenkomst voldeed.

De periode waarin dit wettelijk bewijsvermoeden geldt, wordt door de nieuwe wetgeving verlengd van 6 naar 12 maanden vanaf aflevering van het paard. Voor professionele verkopers betekent dit dat consumenten voortaan dus langer worden gesterkt in hun stelling dat een product non-conform is. Bij de handel in levende have, waaronder paarden, kan dit heel vervelend uitpakken.

Behandeling Tweede Kamer en Eerste Kamer

De wijziging komt voort uit een Europese richtlijn. In Nederland moet de gewijzigde wet- en regelgeving worden omgezet in nationale wet- en regelgeving, in dit geval het Burgerlijk Wetboek. Op dit moment is de behandeling nog onderhanden.

Er is een amendement (wijziging) ingediend om het bewijsvermoeden voor levende dieren te handhaven op 6 maanden. Het amendement is verworpen, maar later bleek dat een partij per ongeluk tegen het amendement heeft gestemd terwijl deze partij vóór was. Aan de regering is daarom gevraagd of het wetsvoorstel aangepast kan worden waarbij het bewijsvermoeden voor levende dieren op 6 maanden wordt gehandhaafd omdat de meerderheid van de Tweede Kamer voor is. Momenteel is het standpunt van de regering nog niet bekend. 

Betekenis

En nu? Het is mogelijk dat het bewijsvermoeden alsnog niet wordt opgerekt van 6 naar 12 maanden als er sprake is van een consumentenkoop van levende dieren. We wachten het standpunt van de regering af. Voor de professionele verkoper van levende dieren zou dit een steun in de rug zijn. We houden je op de hoogte van de vorderingen in dit dossier. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de consumentenwetgeving voor de verkoop van paarden? Neem dan contact op met een adviseur van Countus.