Akkerbouw, Agro

MIA/Vamil 2021: de mogelijkheden voor de landbouw

14 jan 2021

Wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Op de Milieulijst 2021 staan 50 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Er vervallen 33 bedrijfsmiddelen uit 2020. Ook is de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten van de MIA en Vamil voor de agrarische sector? We zetten ze voor je op een rij.

De MIA/Vamil 2021

Binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven de percentages in 2021 ongewijzigd. Een investering of bedrijfsmiddel komt – afhankelijk van de categorie – in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Dit jaar is het budget € 114 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is opnieuw € 25 miljoen beschikbaar. Hiermee kan ook in 2021 tot 75% van de milieu-investeringen worden afgeschreven. 

Wil je gebruikmaken van de MIA/Vamil? Dan moet de opdrachtverstrekking in 2021 plaatsvinden. Je moet de MIA/Vamil aanvragen binnen 3 maanden na de opdracht.

MIA/Vamil 2021: nieuwe mogelijkheden

De volgende agrarische bedrijfsmiddelen komen in 2021 in aanmerking voor fiscale subsidie met de Milieu-investeringsaftrek: 

 • Voorzieningen of apparatuur voor het combineren van veeteelt of akkerbouw met bomen en struiken.
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig.
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor boom- en fruitteelt.
 • Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom.
 • Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender. 

Vervallen bedrijfsmiddelen Milieulijst 2021 

Voor een aantal investeringen kreeg je in 2020 nog wel subsidie, maar in 2021 niet. De volgende agrarische investeringen zijn vervallen op de Milieulijst van 2021:

 • Milieuvriendelijke productie in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof’.
 • Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’.
 • Ontsmettingsinstallatie op basis van Elektrolysed Chemical Oxidation.
 • Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen. 

De mogelijkheden voor de agrarische sector 

We hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden voor de landbouw in 2021. Bekijk de lijst hieronder.

Algemeen

 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook.
 • Verwarmingsketel met low-NOx-brander.
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw.
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels.
 • Insectenkweeksysteem.
 • Verwerkingsapparatuur voor insecten.
 • Circulaire PV-panelen.
 • Elektrische verreiker.
 • Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen.
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines/voertuigen.
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht.
 • NOx-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen van bestaande situatie).
 • Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij, bloembollen-, fruit of boomteelt.
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage. 

Veehouderij

 • Stallen Maatlat Duurzame Veehouderij.
 • Biologische stallen met reductie van ammoniakemissie.
 • Proefstallen.
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag.
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen van bestaande situatie).
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen van bestaande situatie).
 • Terugwinningsinstallatie voor stikstof of fosfaat uit dierlijke mest.
 • Voorzieningen of apparatuur voor gescheiden opvang van urine en mest in rundvee- of varkensstallen (aanpassen van bestaande situatie).
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers.
 • Autonome mestverzamelrobot die koemest op dichte stalvloeren opzuigt.
 • Monitoring diergezondheid in melkveehouderij.
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten.
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen.
 • Stikstofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen.
 • Versnipperaar voor kunststofafval van agrarische bedrijven (met uitzondering van landbouwfolie/plastic).
 • Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee.
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel.

Akkerbouw/glastuinbouw

 • Groen Label Kas voor (biologische) teelt.
 • Kas voor biologische teelt.
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens.
 • Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten.
 • Meetsensor voor gewasparameters.
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest).
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing).
  Let op: vanaf 2021 geldt 13,5% MIA in plaats van 27%.
 • Intrarijwieder.
 • Mulch-apparatuur.
 • Mechanische onkruidbestrijding met gps-systeem.
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt.
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen.
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen.
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem.

Meer weten?

Wil jij MIA/Vamil aanvragen of weten welke mogelijkheden er in 2021 zijn voor jouw agrarische bedrijf? Neem contact op met je adviseur of met Subvention (onderdeel van Countus).