Agro

Mestvergisting: rendement en risico’s

Harry Roetert
06 mei 2024

Mestvergisting staat momenteel flink in de belangstelling. Dit komt door de hogere SDE-subsidies, maar ook door de verwachting dat de prijs van biogas de komende jaren zal stijgen vanwege de bijmengplicht. Berekeningen op basis van de SDE 2024 laten nu al positieve rendementen zien bij een bedrijfsgrootte vanaf 100 koeien. Maar hoe ‘robuust’ is dat rendement? Welke uitgangspunten zijn expliciet of impliciet gebruikt? Alleen een rendementsberekening met een duidelijke risico-analyse maakt het mogelijk om een goede investeringsbeslissing te nemen.  

Risico en rendement mestvergister 

Bij investeringen met een hoog risico hoort een hoog rendement. Zo voorkom je dat je bij tegenvallers niet meteen in de rode cijfers belandt. Wil je investeren in een mestvergister? Houd dan rekening met veel risicofactoren.  

Een heel belangrijke en bepalende factor is bijvoorbeeld de biogasopbrengst. Vaak wordt gerekend met 30 biogas uit een kuub rundveedrijfmest. Maar in de praktijk zien we daar grote variaties in, afhankelijk van onder andere het rantsoen van de koe en de versheid van de mest.  

‘Dagverse mest’ klinkt goed, maar hoeveel uur zit er in de praktijk tussen verse mest en het moment dat de mest in de vergister zit? Zo’n 4 meer of minder dan het gemiddelde is niet ongewoon. Bij een bedrijf met 150 koeien en een mestproductie van 3.750 ton per jaar gaat het dan al snel om 15.000 m³ biogas per jaar meer of minder, met een waarde van zo’n € 22.000 per jaar.  

Ook de hoeveelheid te vergisten mest is een variabele met een flinke spreiding.

Naast de technische risico's zijn er ook prijsrisico's die niet volledig kunnen worden afgedekt van tevoren. De SDE-subsidie is bedoeld als een soort garantieprijs gedurende het project (bijvoorbeeld 12 jaar voor vergisting). Echter zijn er tal van voorbeelden van bedrijven met zonnepanelen die langlopende contracten hadden met een vaste stroomprijs, maar in 2022 ontdekten dat ze geen SDE meer ontvingen vanwege de hoge stroomprijzen waar zij zelf niet van profiteerden. 

Oftewel: niet alle risico’s zijn te voorspellen en af te dekken.

Stresstest 

Met de huidige SDE is er voor veel bedrijven een aantrekkelijk rendement haalbaar. De kansen op extra opbrengsten door de bijmengplicht zijn zeker aanwezig en mestvergisting leidt tot vermindering van de methaanemissie. Combineer je de vergister met een stikstofstripper? Dan kun je mogelijk de ammoniakemissie verlagen. 

Een heel belangrijk onderdeel van jouw stresstest is de opbrengst uit GVO-certificaten. Volgens de SDE-regeling wordt de premie ook gecorrigeerd voor de GVO-opbrengst. De marktwaarde van GVO’s op echter momenteel op € 0 gewaardeerd (wat het natuurlijk niet is). Maar de vraag is: blijft dit ook zo? 

Ons advies? Staar je niet blind op een mooi rendement en verwachtingen alleen. Analyseer ook de risico’s. Als de businesscase bij een paar tegenvallers al in de min schiet, is dat geen goed signaal. Uiteraard kunnen wij je hierin adviseren. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over mestvergisting? Neem contact op met Harry Roetert, Bedrijfsspecialist Duurzaamheid en Nieuwe Energie.

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert