Agro

Mestboekhouding 2020 afronden: dit zijn de aandachtspunten

12 nov. 2020

Nog ruim een maand en dan is 2020 weer voorbij. Dan moet je ook je mestboekhouding afronden. Waar moet je dit jaar op letten? Wij geven je tips.

Fosfaat verrekenen

Ben je een akkerbouwer en heb je te veel fosfaat uit dierlijke mest gebruikt? Als dit niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland is, mag je dit in het opvolgende jaar verrekenen. Je kunt je nog tot en met 31 december aanmelden voor fosfaatverrekening.

Kuilmonsters

Ben je melkveehouder en gebruik je de BEX voor het bepalen van de mestproductie op je bedrijf? Zorg er dan voor dat je van al je gewonnen ruwvoer monsters hebt laten nemen voor het einde van het jaar. Alleen dan is het mogelijk om op tijd een juiste BEX-berekening en een BEX-prognose op te stellen.

Grondmonsters

Wil je profiteren van een hogere fosfaatgebruiksnorm op percelen met een arme, lage, neutrale of ruime fosfaattoestand? In 2021 tellen alleen monsters met een analysedatum van grondonderzoek na 15 mei 2017 mee. Vervang oudere monsters dus op tijd!

Derogatie

Voor derogatie in 2021 mogen grondonderzoeken niet ouder zijn dan 1 februari 2017. Zijn je monster te oud? Dan ben je verplicht om voor 1 februari nieuwe grondonderzoeken uit te laten voeren. Je hebt nog even, maar praktisch gezien is het wel verstandig om alvast nieuwe analyses te laten nemen. Als er in januari onverwacht een vorstperiode komt, is dat alvast geregeld.

Grondmonster topografisch perceel

Bij de grondmonsters zijn twee soorten protocollen: een standaard protocol en een gestratificeerde. Bij een topografisch perceel mogen geen verschillende protocollen gebruikt worden, op een enkele uitzondering na. Let dus bij meerdere monsters op 1 topografisch perceel op dat de juiste combinatie is toegepast.

Dierrechten/fosfaatrechten

Het einde van het jaar is het laatste moment om te bekijken of er genoeg varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten zijn voor de in dit jaar gehouden dieren. Het aantal benodigde rechten is gebaseerd op het gemiddelde aantal dieren in het jaar zelf. Dit gemiddelde aantal dieren is aan het einde van het jaar niet meer zo makkelijk bij te sturen. Wel kun je nog rechten leasen of kopen. Ook deze overdracht moet je als koper uiterlijk 31 december digitaal bevestigen bij de RVO.

Verwerkingsplicht al geregeld?

Produceer je op je bedrijf meer fosfaat dan je aan fosfaatgebruiksruimte hebt? Dan heb je een fosfaatoverschot. Check of je daardoor een mestverwerkingsplicht hebt. En zo ja, wat je dan moet doen.

In deze gevallen is vrijstelling van de verplichting mogelijk:

  • Als het gehele bedrijfsoverschot niet groter is dan 25% van de productie (je kunt dan onder voorwaarden gebruikmaken van de Regionale Mestafzet Overeenkomsten (RMO)
  • Als 90% van de fosfaatproductie geproduceerd wordt door dieren die je op stro houdt

In de volgende situaties geldt een gedeeltelijke vrijstelling. De afgevoerde kilo’s fosfaat mag je dan aftrekken van de verwerkingsplicht. Het gaat dan om:

  • Afvoer van een biologisch bedrijf naar een ander biologisch bedrijf
  • Afvoer van paarden- of pluimveemest naar een champignonsubstraatbereider
  • Afvoer naar eigen grenspercelen

Blijft er toch een mestverwerkingsplicht over? Dan heb je verschillende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  • Mest afvoeren naar een verwerker
  • Een andere partij jouw verwerkingsplicht laten overnemen

Het laten overnemen kan op 2 manieren:

  • Door het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Hiermee draag je de verwerkingsplicht over aan een andere veehouder die mest heeft laten verwerken.
  • Door het afsluiten van een overeenkomst met een bewerker en een verwerker, een zogenaamde driepartijen-overeenkomst (3PO).

Hoe groot is jouw verwerkingsverplichting?

Mest afvoeren naar een verwerker of bewerker kan tot eind dit jaar, maar meestal is het eenvoudiger om VVO’s aan te schaffen. Moet je dit nog regelen? Doe dit dan op tijd! Om niet onnodig te veel VVO’s af te sluiten, is het verstandig om zo goed mogelijk een prognose te maken van de fosfaatproductie.

Bij graasdieren maak je een prognose door het gemiddelde aantal dieren over het gehele jaar zo goed mogelijk in te schatten. Bij melkkoeien kun je hier je fosfaatplanner voor gebruiken. Maak je gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX)? Met een BEX-prognose kun je een inschatting maken van het te verwachten BEX-resultaat. Zorg er wel voor dat je zoveel mogelijk de kuiluitslagen van dit jaar beschikbaar hebt.

Heb je staldieren? Dan kun je alvast een prognose maken van de stalbalans. Probeer hierbij de aan- en afvoer van dieren en het voer voor de komende 1,5 maand zo goed mogelijk in te schatten en/of maak gebruik van de gegevens van vorig jaar.

Registratie bij de RVO

De VVO’s of 3PO moeten uiterlijk op 31 december bij de Rijksdienst voor Ondernemendend Nederland (RVO) zijn geregistreerd. Om de registratie af te ronden, moeten alle partijen de melding uiterlijk 31 december geaccepteerd hebben. Rond deze registratie daarom zo snel mogelijk af nadat je een overeenkomst hebt gesloten. 

Meer weten?

We wensen je veel succes met het afronden van je mestboekhouding! Heb je hier hulp bij nodig? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur.