Agro, Melkvee

Melkveehouderij: regiospecialist Joop Rensen blikt terug én vooruit

Joop Rensen
10 dec. 2020

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. En wat was het een jaar! De pandemie is iets wat niemand had (kunnen) voorzien. En de effecten ervan zijn op voorhand niet in te schatten. Dat geldt ook voor de melkveehouderij. In dit artikel blikt regiospecialist Joop Rensen terug op 2020 én kijkt hij vooruit.

De gevolgen van de coronacrisis

Kijken we vanuit de melkveehouderij terug op het afgelopen jaar, dan steken 3 onderwerpen er voor Joop bovenuit: corona, stikstof en droogte.

De coronacrisis heeft ook binnen de melkveehouderij zijn effect gehad. Maar vergeleken met andere sectoren is de daling van de melkprijs tot nu toe binnen de perken gebleven. Er zijn zeker bedrijven die het door de coronacrisis moeilijk hebben gekregen, maar voor het grootste deel zijn de gevolgen redelijk goed op te vangen.

Dit komt onder meer door de ondersteuning vanuit de banken door het tijdelijk stopzetten van aflossing en door het vervroegd uit laten betalen van de betalingsrechten door de overheid.

Stikstof: veel onzekerheid

De stikstofproblematiek blijft daarnaast verder doorsudderen. Met name de bedrijven die via een PAS-melding hebben uitgebreid, wachten nog steeds op legalisering. Het duurt allemaal erg lang en het zorgt voor veel onzekerheid. Overigens heeft de overheid onlangs aangegeven meer tijd te geven voor de PAS-melder.

Gevolgen droogte

En dan de droogte. Voor het derde jaar op rij heeft de droogte voor lagere ruwvoeropbrengsten gezorgd. Dit geldt vooral voor de drogere zandgronden in Oost- en Zuidoost-Nederland. Gaan we dit de komende jaren vaker meemaken? En zo ja, hoe gaan we hier in de toekomst dan mee om? Is klimaatadaptatie de oplossing? Dat we ons wellicht moeten aanpassen aan structureel warmere en drogere omstandigheden lijkt een zekerheid.

Vooruitkijken naar 2021

Wat gaat 2021 ons brengen? We wachten natuurlijk op duidelijkheid rondom het stikstofdossier. Voor bedrijven die verder willen ontwikkelen is dit een must, want zonder geldige vergunning willen banken geen financiering verstrekken. En dat betekent stilstand. Daarom is het belangrijk dat je je uitgangspositie goed in beeld hebt en waar mogelijk zelf actie onderneemt.

De aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen in 2021 zal verder op meerdere bedrijven leiden tot minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Daarnaast moet je meer gaan nadenken over het bouwplan. Denk daarbij aan het melden van maïspercelen op zand- en lössgronden voor 15 februari.

Wat doet de melkprijs?

Verder lijkt het erop dat het met de te verwachten melkprijs nodig blijft om scherp aan de wind te zeilen. Ook begin 2021 zal corona ervoor zorgen dat de vraag vanuit de horeca nog laag blijft en de zuivelvoorraden zijn de afgelopen maanden ongetwijfeld toegenomen. Geen goede basis voor een flink hogere melkprijs.

De vooruitzichten voor de melkveehouderij blijven daarom uitdagend. Als de melkprijs in de komende maanden het huidige niveau weet vast te houden is dit mijn inziens toch een redelijk begin van het nieuwe jaar. Hopend op een tijd waarin we corona achter ons kunnen laten.

Meer weten?

Wil je eens sparren met een adviseur over jouw situatie? Neem dan contact op met Joop Rensen.

 

Meer informatie? Neem contact op met Joop Rensen
Neem contact op met Joop Rensen