Agro, Melkvee

(Melk)veebedrijf kopen of verkopen: hoe zit het met de Wnb-vergunning of PAS-melding?

30 apr 2021

Heb je een veehouderij en wil je deze verkopen of wil je een veehouderij overnemen? Dan krijg je te maken met zaken als de Wnb-vergunning (Wet Natuurbescherming). Waar moet je op letten? En wat moet je doen als een PAS-melding of alleen een PAS-berekening op de locatie ligt? In dit artikel lichten we de aandachtspunten toe.

Vergunning Wet Natuurbescherming

Wie besluit een veehouderij te kopen, moet weten of aan deze onderneming een Wnb-vergunning is verstrekt. De koper wil de veehouderij voortzetten en hiervoor moet hij over een Wnb-vergunning beschikken. Een dergelijke vergunning is niet zomaar overdraagbaar door de verkopende partij aan de koper. Wel is het mogelijk om deze vergunning op naam te laten zetten van de koper. Hiervoor is echter toestemming nodig van het bevoegd gezag, in dit geval de provincie. Als het bevoegd gezag hieraan medewerking verleent, dan kan langs deze weg een overgang van een Wnb-vergunning naar de koper worden gerealiseerd.

Het is dus altijd verstandig om in de koopovereenkomst op te laten nemen dat de tenaamstelling van de Wnb-vergunning dient te wijzigen. Hierbij is het van belang op te nemen dat wat in deze vergunning staat aan rechten zonder kortingen of wijzigingen kan overgaan naar de koper.

De rol van de koopovereenkomst

Mocht om wat voor reden dan ook deze wijziging tenaamstelling niet lukken omdat de provincie bijvoorbeeld niet meewerkt of mochten er uiteindelijk minder stikstofrechten zijn of overgaan dan gedacht, dan is het verstandig om te bedenken en in de koopovereenkomst op te (laten) nemen wat er in dat geval gebeurt en voor wie dit risico is. Denk hierbij aan situaties als:

  • Ontbinding van de de koopovereenkomst
  • Ontbinding van de koopovereenkomst als blijkt dat de koper weliswaar een nieuwe Wnb-vergunning kan krijgen, maar met minder stikstof
  • Geen ontbinding van de koopovereenkomst maar er wordt een reductie op de koopsom verleend
  • Geen ontbinding van de koopovereenkomst (het risico van de al dan niet wijziging komt geheel bij de koper te liggen)

Ook is het raadzaam meteen af te spreken en in de koopovereenkomst vast te leggen, wie voor de wijziging van de tenaamstelling zorgt en wie de kosten daarvoor gaat betalen. Of in het geval van een nieuwe Wnb-vergunningsaanvraag, wie dan de kosten van de vergunningsaanvraag op zich neemt.

Extern salderen

Ga je de onderneming verkopen maar niet als veehouderij? Dan kun je de stikstofrechten aan derden verkopen door middel van extern salderen. Het is dan wel van belang om – zolang deze overdracht van stikstofrechten nog niet heeft plaatsgevonden – de inrichting in stand te laten als veehouderij. Doe je dat niet dan vervallen de stikstofrechten.

Aandachtspunten bij een PAS-melding

Als de veehouderij alleen over een PAS-melding beschikt, moet je extra goed opletten. Door het onderuitgaan van het PAS-systeem door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, heeft deze namelijk geen waarde meer. Een melding kan niet een vergunning vervangen.

Er loopt op dit moment een legalisatietraject waarbinnen de PAS-melding kan worden omgezet naar een Wnb-vergunning, maar zover is het nog niet. We bevinden ons nog steeds in het begin van dit proces – het doen van een melding bij RVO. Pas op een later moment zal per melding en per bedrijf inhoudelijk worden getoetst of vergund kan en gaat worden conform de PAS-melding.

Wordt een veehouderij verkocht of gekocht met alleen een PAS-melding? Dan is het zeker van belang om hier aandacht aan te besteden in de koopovereenkomst. De aankoop of verkoop betreft immers een veehouderijbedrijf zonder vergunning. De onderneming kan wellicht op termijn een vergunning krijgen, maar of dit zal plaatsvinden en wanneer is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor de vraag hoe deze vergunning er dan uit zal komen te zien.

Geen Nwb-vergunning én geen PAS-melding

Is er geen Wnb-vergunning aanwezig? En ook geen PAS melding, maar alleen een PAS-berekening of helemaal niets? Dan geldt ook dat het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden in de koopovereenkomst. Het gaat in dit geval namelijk om de aankoop en verkoop van een veehouderijbedrijf zonder vergunning. De onderneming kan de vergunning wellicht op termijn krijgen, maar of dit gebeurt en hoe de vergunning er dan uit zal komen te zien, is nog onduidelijk.

Meer weten?

Wil je advies over de mogelijkheden in één van de geschetste situaties? Neem contact op met jouw Countus-adviseur. Samen bekijken we dan de opties in jouw specifieke situatie.