Agro, Varkens

Kansen voor varkenshouders

Rick ter Haar
08 nov. 2023

Ben je varkenshouder en ben je van plan om vrijwillig te stoppen? Dan krijg je de kans om dit te doen met de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV en LBV+). De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bepaalt of dit de druk op het verkleinen van de Nederlandse veestapel wegneemt. Dat biedt perspectief voor de blijvers. Gebeurt dit niet? Ook dan zijn er kansen. Rick ter Haar, Branchespecialist Intensieve Veehouderij bij Countus, ging erover in gesprek met vakblad Varkens. Hij deelt de besproken inzichten.

Stoppen

Rick ter Haar vertelt: ‘Binnen de politieke kaders is het grote aantal productiedieren in Nederland niet langer houdbaar. Voor de LBV en LBV+ hebben zich eind september gezamenlijk 239 varkenshouders aangemeld. Ik verwacht dat ongeveer 10% van de varkenslocaties verdwijnt en dat de varkensstapel ook met 10% afneemt.'

Wel of niet verplaatsen

Piekbelasters krijgen niet alleen de mogelijkheid om zich te laten uitkopen. Ze mogen ook verplaatsen. ‘De regeling biedt 100% financiële steun voor de aankoop van gebouwen met dezelfde diercapaciteit als in de huidige situatie’, legt Rick uit. ‘Voor extra diercapaciteit is de steun 65% tot 85%. Maar het blijft een uitdaging om een locatie te vinden in Nederland waar je - zonder problemen - nog jaren vooruit kan.’

Blijf je als piekbelaster op dezelfde plek? Dan moet je je voorbereiden op extra technische aanpassingen om onder de grens van piekbelaster te komen. ‘Het is de vraag of de term piekbelaster juridisch houdbaar blijft’, vervolgt Rick. ‘Heb je je vergunningen en verdienmodel op orde? Dan word je in ieder geval niet zomaar weggekocht.’

Innoveren

De innovatieregeling biedt nauwelijks perspectief. Rick: ‘Innovatie wordt gebaseerd op bestaande technieken en stalsystemen die op de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) staan. Voor de intensieve veehouderij draait dit uit op luchtwassers. Bronmaatregelen voor het terugdringen van geur, fijnstof en methaan worden hiermee niet gestimuleerd. Daardoor is de innovatieregeling eigenlijk zinloos.’

'Verwaarding eigen product

Het verwaarden van je eigen product is de grootste kans voor de boer van de toekomst, vindt Rick. ‘De varkenshouderij scoort goed op CO2-footprint’, zegt hij. ‘Maar hoe kan de uitstoot nog verder worden verlaagd? Door nieuwe reststromen uit de voedingsmiddelenbranche of alternatieve eiwitbronnen om te buigen naar de varkenshouderij. Zorg er als varkenshouder dan wel voor dat de extra kosten goed worden betaald. In plaats van dat het een eis wordt binnen een bepaald label.’

‘Het verbeteren van je CO2-footprint kan overigens ook in je voordeel werken bij de bank’, gaat Rick verder. ‘Milieudruk is immers een belangrijk beoordelingscriterium van financiers voor het verstrekken van een lening.'

Verdienmodellen

Produceren voor de Beter Leven-sterrensystematiek van de Dierenbescherming is voor een groot aantal boeren een passend verdienmodel. Vanaf 2025 worden de eisen aangescherpt. Een nieuw afwegingsmoment voor wel of geen deelname. ‘Zien varkenshouders het niet zitten om te investeren zodat ze aan deze eisen voldoen? Dan maken ze ruimte voor nieuwkomers. Met (het aanscherpen van) de bovenwettelijke eisen biedt het keurmerk afzetzekerheid én stabiele opbrengstprijzen’, zegt Rick.

‘Een verdienmodel dat losstaat van labels of keurmerken is een combinatie van dagontmesting en mestvergisting. Dit kan naast de productie van duurzame energie en het benutten van warmte, wat al gebeurt op veel bedrijven. Groen gas verlaagt de milieudruk en levert ook nog eens geld op. We hopen dat kunstmestvervangers (Renure) in de toekomst ook geld gaan opbrengen.’

Meer weten?

Wil je meer weten over jouw kansen als varkenshouder? Ga eens in gesprek met een van onze adviseurs. Zij helpen je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Rick ter Haar
Neem contact op met Rick ter Haar