Algemeen

Is de NOW 3.0 echt nodig?

Herman Everts
06 okt. 2020

Van robuust naar verfijnd? 

Na NOW 1.0 en 2.0 krijgen we te maken met NOW 3.0. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid lijkt hiermee niet een tijdelijke, maar een langdurige maatregel. Is ondernemend Nederland echt gebaat bij NOW 3.0? Adviseur Herman Everts deelt zijn visie.

Aantal aanvragen drastisch gedaald

De NOW is tot op heden een basale en robuuste regeling. Dit betekent dat er vrij algemene regels zijn opgesteld om in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie. Dat is logisch vanuit de noodzaak om de regeling snel uit te kunnen voeren. Toch heb ik wel wat bedenkingen bij de robuuste regeling.

Het aantal aanvragen van NOW 2.0 is ten opzichte van NOW 1.0 drastisch gedaald. Daarnaast verwacht ik dat diverse ondernemingen bij de definitieve afrekening van zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 de ontvangen subsidie moeten restitueren. Een deel van de ondernemingen heeft namelijk geen 20% omzetverlies geleden of minder omzetverlies dan verwacht. Maar de belangrijkere vraag is hoe langdurig is de omzetdaling? En zijn dan geen structurele maatregelen nodig? De NOW 3.0 is geen aansporing tot structurele maatregelen. 

Tweede punt is zeker dat sommige sectoren en ondernemingen hard en langdurig getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het ligt voor de hand dat NOW 3.0 meer is toegespitst op deze zwaar getroffen sector of ondernemingen. Was verder verfijnen dan niet beter geweest? 

Verkeerde prikkels

Ik kan mij voorstellen dat werkgevers en vakbonden blij zijn met de Langdurige Maatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Maar je kunt ook zeker kritische vragen stellen bij deze langdurige subsidie. Het kan namelijk ook verkeerde prikkels geven en structurele problemen camoufleren. 

Een langdurige tegemoetkoming kan bedrijven ervan weerhouden om over te gaan naar een nieuwe economische realiteit. Eventuele vernieuwing en organisatie hiervan kan nodig zijn in plaats van alles bij het oude te laten.

Maak een bedrijfsplan

Heeft de NOW-regeling dan niets goeds gebracht? Natuurlijk wel! De regeling heeft absoluut veel ondernemingen overeind gehouden. Daarnaast hebben veel werknemers hun baan kunnen behouden. De NOW-regeling is zeker iets waarvoor we dankbaar mogen zijn. Maar, het is ook nodig om naar de levensvatbaarheid van een onderneming op langere termijn te kijken. Een bedrijfsplan is daarbij een goed hulpmiddel. Laat de NOW-regelingen binnen jouw bedrijf geen structurele problemen camoufleren!

Meer weten?

Wil je weten of je bedrijf ook op lange termijn levensvatbaar is? Maak dan een bedrijfsplan. Heb je daar hulp bij nodig? Vraag het je adviseur.

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts