Algemeen

Intrekking modelovereenkomsten vrije vervanging

Bart van Wijk
15 sep. 2023

De Belastingdienst trekt de goedkeuring in van modelovereenkomsten waarin staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen. Dit geldt per 1 januari 2024. Deze beslissing is genomen als gevolg van het zogenaamde Deliveroo-arrest. We vertellen je hoe het zit.  

Afspraken vastleggen in modelovereenkomst 

Wil je als opdrachtgever en -nemer zekerheid hebben over het bestaan van een dienstbetrekking? Dan leg je deze afspraken vast in een modelovereenkomst. Wordt de opdracht volgens de modelovereenkomst uitgevoerd? Dan hebben beide partijen zekerheid tijdens de looptijd van de overeenkomst. En zo voorkom je naheffingen. 

Deliveroo-arrest 

De Hoge Raad bepaalde in het Deliveroo-arrest dat er sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Ook als de opdrachtnemer zich voor zijn werkzaamheden kan laten vervangen door een derde. Of er sprake is van een dienstbetrekking hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval. Het persoonlijk uitvoeren van de opdracht is daarbij medebepalend, maar niet doorslaggevend. Alle feiten en omstandigheden wegen mee. 

Fiscus trekt goedkeuring in 

De Belastingdienst besloot de goedkeuring van de modelovereenkomsten in te trekken waarin staat dat de opdrachtnemer zich vrij kan laten vervangen. Op basis van het arrest kan er in dergelijke situaties namelijk tóch sprake zijn van een dienstbetrekking. Dit kan per situatie verschillen.  

Vanaf 1 januari 2024 biedt het werken volgens de modelovereenkomst vrije vervanging geen zekerheid meer over de arbeidsrelatie. Ben je een brancheorganisatie of een individuele opdrachtgever met een eigen goedgekeurde modelovereenkomst vrije vervanging? Dan ontvang je uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst over de intrekking. 

Check arbeidsrelatie 

Zijn er in jouw bedrijf arbeidsrelaties met een modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging? Check deze dan. Houd daarbij het volgende in je achterhoofd: als er sprake is van vrije vervanging, betekent dat nog niet dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Of dit wel of niet zo is, hangt af van meerdere aspecten. Wil je weten hoe het precies zit? Kijk op de site van de Belastingdienst (zoekterm ondernemerscheck) of op de site van de KVK. 

Let op! 

Deze checks geven een indicatie, maar geen zekerheid. Wil je absoluut zeker zijn? Leg je modelovereenkomst dan voor aan de Belastingdienst. 

Geen sancties 

Ben je er ten onrechte vanuit gegaan dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie? Dan legt de Belastingdienst voorlopig nog geen sancties op. Tenzij er sprake is van opzet. Bij een controle krijg je wel aanwijzingen hoe je de arbeidsrelatie moet aanpassen. 

Meer weten? 

Heb je vragen over de modelovereenkomst vrije vervanging? Onze adviseurs helpen je graag. Neem gerust contact met hen op.  

Meer informatie? Neem contact op met Bart van Wijk
Neem contact op met Bart van Wijk