Agro

Intensieve veehouderij: de blik vooruit

19 jan 2023

We zijn inmiddels alweer een aantal weken onderweg in het nieuwe jaar. Toch blikken we in dit artikel nog kort terug op de relatiebijeenkomst intensieve veehouderij die Countus in december organiseerde. Het centrale thema van de avond? Hoe kijk jij als ondernemer in de intensieve veehouderij vóóruit: welke kansen pak jij in het ondernemerschap en op welke afzetmarkt ligt jouw focus in de toekomst?

Uitdagingen of kansen?

Als sector kunnen we onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die in gang gezet zijn, maar deze ontwikkelingen bieden ook kansen. Opvallend is dat juist een aantal zaken die wij wellicht als ‘uitdaging’ interpreteren, wel eens de marktkansen van de toekomst kunnen zijn.

Een intensievere landbouw

Wetenschapsjournalist Hidde Boersma trapte de avond af. Hoewel deze van oorsprong tot microbioloog opgeleide verhalenverteller pleit voor een intensievere manier van landbouw, is hij wel kritisch op het landgebruik van de veehouderij. Hidde ziet in de wetenschap overtuigend bewijs dat de hoeveelheid land die wij gebruiken voor onze voedselproductie een zeer belangrijke rol speelt in klimaatverandering.

Het idee hierachter is dat de bodem die niet wordt bewerkt voor landbouw, meer stikstof (CO2) vastlegt. Daarom pleit hij voor intensieve landbouwsystemen die ervoor kunnen zorgen dat het totaal benodigde areaal voor voedselvoorziening kleiner wordt. Binnen zijn visie liggen er voor de veehouderij vooral mogelijkheden wanneer reststromen ingezet kunnen worden voor de productie van hoogwaardig dierlijk eiwit.

Dierenwelzijn en lokale kringlopen

Ingrid Jansen, oud-voorzitster van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en mede-oprichtster van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), ging een eerlijk en open gesprek aan met de zaal. Zij vindt zeker niet dat de gangbare varkenshouderij iets verkeerd doet, maar haar visie op de veehouderij heeft in haar eigen ondernemerschap wel tot andere keuzes geleid.

Binnen haar bedrijfsplannen legt Ingrid meer focus op dierenwelzijn en lokale kringlopen, om de vraag vanuit de markt beter te volgen. Ze ziet ook voor de overheid een belangrijke opdracht weggelegd: stel heldere kaders en denk mogelijk na over marktinterventies om de transitie naar duurzamere productkeuzes te stimuleren.

Uniek verhaal, uniek stukje vlees

Als laatste was er een heldere en aansprekende presentatie van BBQ specialist Kolenboertje. Mark Lommers startte ongeveer 5 jaar geleden met zijn bedrijf, waarin hij workshops en presentaties geeft over barbecueën met kwalitatief uitzonderlijk goed vlees. Het varkensvlees van raszuivere Duroc-varkens uit Spanje blinkt uit in intramusculair vet en smaak. Bovendien ligt er een goed verhaal aan ten grondslag.

En dát is ontzettend belangrijk, geeft Mark aan. Het liefst zou hij deze kwaliteit van Nederlandse bodem willen halen. Maar dat blijkt lastig, zeker in het volume dat hij zoekt. Daarom stelt hij de vraag: “Ik heb een marktvraag die ik graag met Nederlands vlees wil invullen, maar er is niemand die mij kan leveren. Wie grijpt deze mogelijkheid?”

Volop kansen voor de intensieve veehouderij

Hoewel de sprekers stuk voor stuk op een geheel eigen manier naar de veehouderij kijken, kunnen we concluderen dat zij allemaal toekomst zien voor de dierlijke sectoren.

Al deze invalshoeken geven aan dat er voor ondernemers in de intensieve veehouderij een breed scala aan marktkansen ligt. Als ondernemer in deze sectoren maak je zelf de keuze voor welke consument en voor welke markt jouw bedrijf produceert. Maar die keuze is niet altijd gemakkelijk.

Countus als adviesorganisatie

Als adviesorganisatie willen we je graag helpen met het maken van deze keuzes. We zien onder andere kansen op het gebied van vraag-gestuurd produceren, een mate van zelfvoorzienend zijn (energie), het verlagen van de CO2 voetafdruk, samenwerking met akkerbouw.

Door terug te kijken, verwachten we in de komende jaren een afname van bedrijven. Ga jij door als ondernemer? Dan verwachten we door deze verminderde druk een gunstige ontwikkeling in afzetzekerheid, prijs, mest en voer.

Onze adviseurs bedienen ondernemers binnen een grote verscheidenheid aan marktconcepten en zij zijn ervaren in het geven van strategisch advies. Ook volgen we de Landelijke Beëindigingsregeling en de stikstofplannen per provincie op de voet, zodat we pro-actief kunnen meedenken.

Meer weten?

Kortom, we ontdekken graag met jou waarmee we je kunnen helpen. Neem gerust contact op met je adviseur.