Algemeen

Inkomsten hoofdzakelijk van 1 opdrachtgever? Geen sprake van winst

28 jun. 2023

Als je als ondernemer vrijwel je gehele inkomen bij 1 opdrachtgever verdient, is het onwaarschijnlijk dat er sprake is van winst uit onderneming. Dat er naast die opdrachtgever nog meerdere opdrachtgevers zijn, betekent nog niet dat er sprake is van een onderneming. Er bestaat dan ook geen recht op ondernemersfaciliteiten. In dit artikel vertellen we je hoe dit zit.

Vast maandbedrag

De vraag of sprake was van een onderneming speelde ook in een situatie waar de rechtbank Gelderland een uitspraak over heeft gedaan. Een belastingplichtige trad voor een bedrijf op als personage en bedacht in deze rol een stuk entertainment. Hij ontving hiervoor een vast maandbedrag en wilde dit aanmerken als winst uit onderneming. Volgens de inspecteur was er echter sprake van een dienstbetrekking.

Wanneer onderneming?

De rechtbank stelde dat er bij de beoordeling of sprake is van ondernemerschap, onder andere moet worden gekeken naar:
• De duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden;
• De grootte van de opbrengst en de winstverwachting;
• Het lopen van ondernemersrisico,
• Het streven naar continuïteit,
• De beschikbare tijd
• De bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheden wordt gegeven
• Het aantal opdrachtgevers;
• Het spraakgebruik.

Let op! Degene die claimt dat er sprake is van winst uit onderneming, moet dit bewijzen.

Inkomsten vrijwel geheel van 1 opdrachtgever

De rechtbank was het met de inspecteur eens dat er in de betreffende zaak geen sprake was van winst uit onderneming. Daarbij is van belang dat er weliswaar meerdere opdrachtgevers waren, maar dat het inkomen in de loop der jaren nagenoeg geheel dan wel hoofdzakelijk van 1 bedrijf afkomstig was. Over het geheel van de in geschil zijnde jaren bedroegen deze inkomsten zelfs meer dan 90%.

Meer weten over winst uit onderneming?

Heb je hier vragen over of ben je benieuwd naar winst uit onderneming in jouw specifieke situatie? Je Countus-adviseur helpt je hiermee graag, neem contact op.