Algemeen

Hoge Raad: spaartaks is een beperking van het eigendomsrecht

20 jan. 2022

Let op:

De Belastingdienst en het ministerie hebben aangegeven dat op aanslagen na 24 december 2021 geen bezwaar meer hoeft worden ingediend. De Belastingdienst werkt zelf aan een oplossing voor herstel van deze aanslagen conform het arrest van de Hoge Raad.

 

De wettelijke regeling van ‘het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3’ is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat besloot de Hoge Raad in december 2021. De regeling ken je misschien als de ‘spaartaks’. Wat betekent deze uitspraak voor jou?

Wat houdt deze regeling precies in?

De regeling houdt in dat de Belastingdienst de box 3-heffing bepaalt aan de hand van een zogenoemde fictie en een forfait. De fictie is een vermogensmix. Een veronderstelling welk deel van het vermogen gespaard wordt en welk deel belegd. Het forfait is het verwachte rendement wat je volgens de belastingdienst behaalt uit dit vermogen.

Oordeel Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad staat deze regeling te ver af van de rente die je op dit moment op je spaargeld krijgt. De hoogste rechter geeft aan dat dit het recht om vrij over je eigendom te beschikken beperkt. De keuze om het vermogen met minder risico te beleggen, wordt namelijk gekoppeld aan een zware financiële last. Ook is het discriminerend, want iemand die pech heeft gehad met een risicovolle belegging wordt zwaarder belast.

Wat betekent dit voor jou?

De Hoge Raad heeft aangegeven dat slechts het daadwerkelijk betaalde rendement in 2017 en 2018 meegenomen mag worden in de heffing.

Heb je recent nog een definitieve aanslag ontvangen van 2017 of over de jaren daarna, of moet je deze nog ontvangen? Was er sprake van een box 3-heffing en heb je in die jaren een laag rendement op het vermogen gerealiseerd? Dan kun je bezwaar maken bij de Belastingdienst. Dit kan tot 6 weken nadat je de aanslag hebt ontvangen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de spaartaks en of je recht hebt op een terugbetaling? Of heb je hulp nodig bij het indienen van een bezwaar? Neem contact op met een van onze adviseurs. We helpen je graag!