Algemeen

Hof brengt advies uit over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

10 jul. 2018

Het Hof van Justitie van de Europese Unie brengt binnenkort advies uit over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit advies is richtinggevend voor de uitspraak over de juridische houdbaarheid van het PAS. De definitieve uitspraak volgt waarschijnlijk dit najaar.

Hoe zit het ook alweer met het PAS?

Met ingang van 1 juli 2015 is het PAS in werking getreden om de problematiek van de stikstofdepositie in Nederland aan te pakken. Het PAS bevat een beoordelingskader voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op nabijgelegen, beschermde Natura 2000-gebieden.

Het PAS ligt al enige tijd onder vuur bij de Raad van State. De vraag is namelijk of het PAS juridisch wel houdbaar is. De Raad van State heeft ongeveer 200 zaken in behandeling waarin critici aanvoeren dat het PAS juridisch gezien niet deugt. Deze gaan met name over natuurvergunningen en omgevingsvergunningen voor veehouderijen.

Wachten op advies

Nederland heeft nu bij Europa nagevraagd of met het PAS de Europese wetgeving wel goed is doorgevoerd. Tijdens een zitting begin mei was het Europese Hof kritisch over het feit dat toestemming wordt verleend voor nieuwe stikstofdepositie terwijl nog sprake is van overbelasting. Nederland zou eerst iets moeten doen aan die overbelasting. De Raad van State wacht nu op het advies en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Pas dan volgt duidelijkheid over de beroepen die nu worden aangehouden.

Vrijkomen ontwikkelingsruimte

En er speelt meer. Zo is er ook nog onzekerheid over het vrijkomen van de ontwikkelingsruimte in de tweede tranche van het PAS. Voor de eerste periode (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) zou 60% van de ontwikkelingsruimte beschikbaar zijn. Officieel zou dus op 1 juli 2018 de resterende 40% aan ontwikkelingsruimte in het PAS vrij moeten komen.

Maar nu blijkt dat er op bepaalde plaatsen al meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven. Op deze plaatsen is dus minder dan 40% ontwikkelingsruimte aanwezig. Enkele PAS-vergunningen zijn daarom geschorst door de Raad van State. Deze veehouders mogen dus niet uitbreiden, ondanks hun eerder verleende vergunning. Hoe groot de nu nog beschikbare ontwikkelingsruimte precies is, wordt nu onderzocht. Niet eerder dan in het najaar van 2018 wordt duidelijk hoeveel ontwikkelingsruimte binnen het PAS beschikbaar komt voor de tweede periode van het eerste tijdvak.

Wat betekent dit voor veehouders?

Wat betekent dit precies? Voor veehouders die willen uitbreiden of bij wie de vergunning is geschorst, brengt dit veel onzekerheden met zich mee. Alle ogen zijn dan ook gericht op het Hof van Justitie dat met een advies komt en dit najaar met een uitspraak. Daarna kan de Raad van State weer aan de slag.

Het kan dus zomaar zijn dat de PAS onderuit gaat, voordat er duidelijkheid is over de extra depositieruimte.

Vraag om advies

Wil je uitbreiden met je bedrijf of heb je nog geen Natuurbeschermingswetvergunning? Neem dan contact op met de ROM-specialisten van Countus om te bespreken wat in jouw geval het slimste is om te doen. We helpen je graag verder.

Meer weten?

Wil je meer weten over het PAS-vraagstuk? Ga naar het contactformulier of neem dan contact op met Annewies de Haan van het team Ruimtelijke Ordening & Milieu.

✆ 06 485 05 336

[email protected]