Melkvee, Agro

Hoe robuust is jouw melkveebedrijf?

16 jul 2021

Rondom een melkveebedrijf speelt er veel. De omgeving vindt iets van je bedrijf, maar ook onder collega-ondernemers zien we grote verschillen in de melkveehouderij. Is dat iets van vandaag of was het er vroeger ook al? En hoe goed zijn jij en jouw bedrijf op de toekomst voorbereid?

Inzoomen op jouw specifieke risico’s

Als eigenaar van een melkveebedrijf heb je te maken met verschillende aspecten.
Denk aan duurzaamheid, financiën, vergunningen, de grondpositie, je gebouwen en
machines en management.

Loop die verschillende punten uit bovenstaande spinnenweb eens langs. Hoe zien jouw gebouwen, machines en installaties eruit? En wat moet je de komende 8 jaren nog doen om ze toekomstbestendig te houden of maken?

En hoe ga je om met het thema duurzaamheid? Hoe duurzaam boer jij, en hoe belangrijk is het voor jezelf en voor jouw bedrijfsvoering? Heb je daarin nog stappen te zetten? Ga na hoe je deze stappen wilt zetten en wat het je oplevert.

Kansen en bedreigingen melkveehouders

Heel actueel in de huidige maatschappelijke discussie is om jezelf af te vragen welke kansen of bedreigingen er zijn ten aanzien van de locatie van jouw bedrijf met het oog op de toekomst. Ga bijvoorbeeld eens na of je huidige milieuvergunning, NB-vergunning en de ontwikkelkansen voldoende zijn.

En hoe zit het met jouw management? Vergelijk jouw scores op koemanagement eens met je collega’s. Maar vraag jezelf ook eens af hoe droogtegevoelig jouw grond is en of je in staat bent (geweest) om voldoende voer te oogsten of dat je structureel moet bijkopen. Hoe is je voermanagement en je teeltmanagement? Hoe zit het met de arbeid op je bedrijf? Weet je dat te managen?

Door jezelf deze vragen te stellen, kijk je met een helikopterview naar jouw bedrijf en zoom je in op specifieke risico’s. Door je hier bewust van te worden, kun je ermee werken. Vandaag én richting jouw beoogde toekomst.

Hoe staat het met je financiën?

Ook geen onbelangrijke vraag is hoe het met de financiën staat. Draait jouw bedrijf als een zonnetje? Of zijn er aandachtspunten om bij stil te staan? Het kan zijn dat je met jouw bedrijf kan doen wat je wenst, maar misschien moet je wel iedere bron van inkomsten benutten om de boel draaiende te houden.

Liquiditeitsplanning is een belangrijk aspect binnen het werk van Countus. Zo brengen we de ontvangsten en uitgaven op de korte termijn in beeld en maken we van daaruit ook een doorkijk naar de lange termijnverwachting van de onderneming; de rentabiliteit. Mist het bedrijf rentabiliteit, dan gaan we na waar het aan ligt en wat je er zelf aan kunt doen.

Door er kort op te zitten, gaat de bewustwording meespelen en zien we dat de resultaten verbeteren. Juist in een periode waarin de melkprijzen stijgen, is het van belang om hier aandacht voor te hebben.

Hoe kun je ervoor zorgen dat de financiële druk afneemt? Waar zit ruimte om te bufferen? Kun je een maand zonder melkgeld bij calamiteiten? Of ben je dan genoodzaakt om aan te kloppen bij een financier? Je kunt je melk- of voerprijzen vastzetten, zodat je risico-invloeden kunt verkleinen.

Jij als ondernemer

Welke keuzes je maakt, hangt natuurlijk ook af van wie jij bent als ondernemer. Waar haal je de meeste voldoening uit en wat vind je leuk? Je toekomstplannen moeten niet alleen passen in de omgeving waarin je boert en in je financiële mogelijkheden, maar ze moeten ook passen bij jou

Evalueer je bedrijf

Door jouw eigen bedrijf te evalueren op bovenstaande punten (groen is robuust, rood is niet robuust) krijg je inzicht in waar je sterke punten liggen en waar je nog aandacht aan moet besteden. Laat ook eens je adviseur het spinnenweb invullen, zodat jullie duidelijk krijgen wat jullie verschillen zijn en je hierover kunt sparren met elkaar.

Stel er vervolgens doelen aan en monitor de voortgang. Wees je bewust van wat er gebeurt, zodat je van een haalbare bedrijfsvoering naar een weerbare bedrijfsvoering kunt gaan. 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je je melkveebedrijf toekomstbestendig kunt maken? Neem dan contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag!