Agro

Hoe houd je je eco-activiteiten continu actueel?

23 aug. 2023

Heb je eco-activiteiten opgegeven met de Gecombineerde opgave die je nu niet blijkt te kunnen uitvoeren? Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat je deze zo snel mogelijk moet intrekken via een wijziging van de Gecombineerde opgave. Als je dit niet doet, dan kan een waarschuwing volgen en bij herhaling een sanctie. We vertellen je in dit artikel wat hier allemaal bij komt kijken.

‘Ruim opgeven eco-activiteiten’

Dit jaar kreeg je het algemene advies om de eco-activiteiten ‘ruim op te geven’. Het was immers niet toegestaan om ze toe te voegen na de uiterlijke inleverdatum van de Gecombineerde opgave. In het voorjaar wist je misschien nog niet definitief welke eco-activiteiten je op welke percelen ging uitvoeren. Het leek erop dat het niet (juist) uitvoeren van aangemelde eco-activiteiten geen gevolgen zou hebben, op voorwaarde dat je ze bij de definitieve aanvraag zou intrekken.

Inmiddels is echter bekend dat je de opgave van eco-activiteiten continu actueel moet houden. In de Uitvoeringsregeling van het GLB 2023 staat namelijk dat je de aanmelding van ingediende gegevens gedurende het aanvraagjaar actueel moet houden. Dit geldt voor percelen (en landschapselementen) en de geteelde gewassen, maar dus ook voor de opgegeven eco-activiteiten per perceel.

Waarschuwing, daarna sanctie

Het is helaas niet mogelijk om te wachten met het intrekken tot de definitieve aanvraag in de periode van 15 oktober tot en met 30 november. Als bij een controle blijkt dat je een niet (juist) uitgevoerde eco-activiteit niet hebt ingetrokken, volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling (in 2024, 2025) volgt een sanctie. Die sanctie houdt een korting in op het totale bedrag aan rechtstreekse betalingen uit het GLB.

Zo snel mogelijk intrekken

Volgens RVO moet je een eco-activiteit zo snel mogelijk intrekken als blijkt dat je deze niet voor de deadline kunt uitvoeren, of als je niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

Voorbeeld: je hebt aangegeven dat je vroege rooigewassen uiterlijk 31 augustus oogst, maar op 1 september blijkt dat dit niet voor de betreffende percelen is gelukt. Dan is het belangrijk om de eco-activiteit zo snel mogelijk in te trekken. Gaat het om een deel van het perceel? Dan zul je het perceel eerst moeten opsplitsen in Mijn percelen.

Gecombineerde opgave wijzigen

Het intrekken van eco-activiteiten doe je door je Gecombineerde opgave te wijzigen. Je verwijdert de betreffende eco-activiteiten en dient de Gecombineerde opgave opnieuw in. Wijzigingen kun je nog doorvoeren totdat je de definitieve aanvraag doet. De definitieve aanvraag doe je in de periode van 15 oktober tot en met 30 november.

Extra inspanning

Om een waarschuwing of sanctie te voorkomen, moet je vanaf de aanmelding tot aan de definitieve aanvraag regelmatig nagaan of je de opgegeven eco-activiteiten nog (juist) kunt uitvoeren. Dit vraagt extra inspanning, maar kan dus sancties voorkomen.

Meer weten?

Heb je vragen over dit advies? Of heb je hulp nodig bij het actueel houden van je gegevens? Vraag hiervoor jouw adviseur, we staan voor je klaar. Bekijk ook eens de website van RVO, hierop staat de nodige informatie over het wijzigen van de Gecombineerde opgave.