Agro

Hoe brandveilig is jouw stal?

13 jul 2021

Heb je stallen op je erf? De kans dat er een stalbrand uitbreekt, is gelukkig niet heel groot. Toch ontstaan jaarlijks verschillende stalbranden waarbij tienduizenden dieren omkomen. De impact is groot; voor de maatschappij, maar zeker ook voor de getroffen gezinnen. Een brandveilige stal is dus van groot belang. Hoe zorg je voor een brandveilige(re) stal?

Brandveiligheid vergroten

De meest voorkomende oorzaak van stalbrand is kortsluiting (of een ander probleem met elektriciteit). Om de brandveiligheid van stallen te vergroten, moeten nieuwe stallen daarom voldoen aan strenge eisen. Om brand te voorkomen, is het echter ook belangrijk dat je huidige stal brandveilig genoeg is. Het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 focust zich dan ook voornamelijk op de brandveiligheid van bestaande stallen.

Wil je je stal brandveilig maken? Dan betekent dat in veel gevallen dat je als veehouder extra inspanningen moet doen om de brandveiligheid voor jou, je bedrijf en je omgeving te vergroten. Zo zijn er strenge bouwvoorschriften voor nieuw te bouwen stallen en grote verbouwingen, worden maatregelen voor brandveiligheid opgenomen in kwaliteitssystemen en in het ‘sterrenvlees’-keurmerk, en moeten pluimvee-, varkens-, en kalverhouders in veel gevallen een vijfjaarlijkse elektrakeuring laten uitvoeren.

Maatregelen volgens de MDV

Een stalbrand is nooit helemaal te voorkomen, maar naast de maatregelen die je al hebt genomen, zou je nog meer kunnen doen om het risico op stalbranden te verminderen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de eisen en keuzemaatregelen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

Voordat een stal een zogeheten MDV-stal wordt, moet het voldoen aan een aantal verplichte duurzaamheidseisen. Ook moet je verschillende keuzemaatregelen nemen om voldoende punten te halen op elk thema. Deze maatregelen gelden voor thema’s als ammoniakemissie, diergezondheid en dierenwelzijn en ook brandveiligheid vormt een thema. Hierbij zijn de maatregelen gebaseerd op het voorkomen van het ontstaan van een stalbrand, het bestrijden van een stalbrand en het beperken van de impact van een ontstane stalbrand.

De MDV is ontwikkeld voor de diercategorieën pluimvee, konijnen, melkgeiten, melkvee, varkens, vleeskalveren en vleesvee. De maatregelen in de maatlat brandveiligheid gelden voor al deze diercategorieën.

Overige maatregelen brandveiligheid

Ben je niet van plan om je stallen in aanmerking te laten komen voor de MDV? Dan kunnen de genoemde maatregelen alsnog interessant zijn om de brandveiligheid te vergroten. Zie het als een ideeënlijst met mogelijke verbeterpunten en als een hulpmiddel tegen bedrijfsblindheid.

Wat kun je dan bijvoorbeeld doen? Denk aan een opslag van brandbaar strooisel en voer buiten het brandcompartiment met dierverblijven, de afwezigheid van elektromotoren of de beveiliging ervan tegen oververhitting. Ook kun je je hoogste bouwwerk voorzien van een uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie of voorzie je je dierverblijven van een sprinkler- of watermistsysteem gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.

Bij bestaande gebouwen is een deel van de maatregelen misschien niet of moeilijk uitvoerbaar, maar bijna overal is er laaghangend fruit.

Fiscaal voordeel

Ga je een nieuwe stal bouwen? Of ondergaat jouw stal een grote verbouwing en bouw je volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij? Dan kun je hiervoor mogelijk belastingaftrek krijgen. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je tot 36% van de gemaakte kosten aftrekken. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kun je 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven.

Meer weten?

Heb je vragen over de maatregelen die je kunt nemen om de brandveiligheid op je bedrijf te verhogen? Of heb je vragen over de Mia/Vamil-regeling die je hiervoor kunt aanvragen? Neem dan contact op met een adviseur van Countus of Subvention.