Algemeen

Het UBO-register: ook voor jou van belang!

07 okt. 2020

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun UBO’s in het UBO-register in te schrijven. Deze nieuwe regelgeving kan ook voor jou van belang zijn. We leggen uit waarom het UBO-register is ingevoerd, wie de UBO is, wanneer deze regelgeving van toepassing is en wat er van jou wordt verwacht.

Achtergrond

Het UBO-register is gebaseerd op Europese regels. Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Denk aan witwassen, corruptie en fraude. Het UBO-register maakt transparanter wie de eigenaar is van een onderneming of rechtspersoon en wie de zeggenschap heeft. Financieel-economische criminaliteit is zo moeilijker te verhullen. Ook kan iedereen beter geïnformeerd besluiten met wie hij zaken doet.

Wie is UBO?

De UBO is de ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijk belanghebbende’). We hebben het over de uiteindelijke eigenaren of de personen die uiteindelijke zeggenschap hebben over de onderneming of rechtspersoon. Een onderneming of rechtspersoon kan 1 of meerdere UBO’s hebben.

Voor bv’s gelden andere criteria om vast te stellen wie de UBO is dan bijvoorbeeld voor een maatschap.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De volgende organisaties moeten hun UBO’s inschrijven in het UBO-register:

 • Bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s
 • Stichtingen
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Bepaalde verenigingen
 • Coöperaties
 • Kerkgenootschappen

De UBO-registratieplicht geldt niet voor:

 • Eenmanszaken
 • Verenigingen van eigenaars

Welke gegevens staan er in het UBO-register?

Je geeft diverse gegevens van de UBO door bij de inschrijving in het UBO-register. De volgende gegevens van de UBO zijn openbaar:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortemaand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het economische belang van de UBO

Het opvragen van deze gegevens uit het UBO-register kost € 2,50.

De volgende gegevens zijn niet openbaar:

 • BSN
 • Geboortedag
 • Geboorteland en -plaats
 • Woonadres
 • Afschrift van ID
 • Afschrift van documenten waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt

Alleen bevoegde autoriteiten kunnen deze gegevens opvragen.

Wat moet jij doen?

Heb je een bv, maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatie of stichting? Dan ben je verplicht om in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te laten inschrijven wie de UBO’s zijn. Je hebt hier tot 27 maart 2022 de tijd voor. Heb je jouw onderneming/rechtspersoon na 26 september 2020 opgericht? Dan moet je direct bij de Kamer van Koophandel inschrijven wie de UBO’s zijn.

Hiervoor moet je dus vaststellen wie in jouw onderneming/rechtspersoon de UBO’s zijn. Dat is onder andere afhankelijk van wat er is vastgelegd in de statuten, aandeelhoudersovereenkomst, maatschaps- of vennootschapscontract en de jaarrekening.

Bij de registratie moet je niet alleen de persoonsgegevens van de UBO opgeven, maar ook de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Deze gegevens moet je samen met de onderbouwende stukken aan de Kamer van Koophandel verzenden. Het niet voldoen aan deze verplichting is een economisch delict. De registratieplicht geldt per entiteit, dus als je bijvoorbeeld meer dan 1 bv hebt, moet je voor iedere bv opgeven wie de UBO is.

Wat kan Countus voor jou betekenen?

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wie de UBO’s zijn. Binnen Countus beschikken we over gespecialiseerde kennis op het gebied van het UBO-register. Wij kunnen vaststellen wie de UBO van jouw onderneming/rechtspersoon is. Daarnaast bepalen we wat de omvang van het economisch belang van de UBO in de onderneming/rechtspersoon is. Ook kunnen wij de administratieve verplichtingen van de registratieplicht (grotendeels) voor jou verzorgen.

Heb je een onderneming of rechtspersoon waarvoor de UBO-registratieplicht geldt en ben je klant van Countus? Dan ontvang je van ons een mail met informatie over het UBO-register en wat wij voor jou kunnen betekenen.

Meer weten?

Heb je vragen over het UBO-register? Neem contact op met jouw jurist of fiscalist. Wil je graag hulp bij de registratie en ben je klant bij ons? Antwoord op de mail die je van ons ontvangt/hebt ontvangen over het UBO-register.