Algemeen

Het belang van geldige en duidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst

Niek Streutker, Ingrid Andringa
18 okt 2022

Heb je ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt een geschikte kandidaat gevonden voor een vacature? Dan is het belangrijk om die kandidaat een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden, om de afspraken tussen jou als werkgever en je werknemer op papier vast te leggen. In deze blog lees je meer over het belang van geldige en duidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst.

Vormvrije arbeidsovereenkomst

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst is vormvrij. Dit betekent dat werkgevers en werknemers zelf bepalen of een arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk wordt aangegaan. Toch heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst de voorkeur, omdat mondelinge afspraken moeilijk te bewijzen zijn.

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om hun werknemer schriftelijk te informeren over verschillende gegevens. Je voldoet als werkgever aan deze wettelijke informatieplicht door de gegevens op te nemen in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Om discussie te voorkomen over welke afspraken er gelden en om te voldoen aan de wettelijke informatieplicht adviseren wij je daarom om altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Beperkte contractuele vrijheid

Er gelden een aantal spelregels waaraan jij je als werkgever moet houden bij het aangaan van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Je hebt namelijk te maken met een beperkte contractuele vrijheid. Dit houdt in dat je niet helemaal vrij bent om alles af te spreken wat je wilt.

De afspraken in een schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval voldoen aan de wettelijke ondergrens. De inhoud van wetsartikelen die de werknemer een minimale bescherming geven bepalen deze wettelijke ondergrens. Er is bijvoorbeeld vaak een cao van toepassing op je bedrijf, waar je rekening mee moet houden. Is er sprake van een minimum-cao? Dan mag je afspraken maken die voor je werknemer gunstiger zijn dan in de cao.

Er kan ook een personeelshandboek van toepassing zijn. Daarin moet in ieder geval de wettelijke ondergrens worden nagekomen. Is een afspraak gemaakt die in strijd is met een cao-bepaling of de wettelijke ondergrens? Dan wordt deze afspraak niet als geldig beschouwd, waardoor jij je als werkgever ten opzichte van je werknemer niet kunt beroepen op de afspraak.

Onduidelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst?

Het opnemen van een onduidelijke afspraak in de schriftelijke arbeidsovereenkomst zorgt voor het risico dat jij je als werkgever niet kunt beroepen op die afspraak. In de basis geldt dat deze afspraak aan de hand van de bedoeling van de partijen moet worden beoordeeld. Als die uitleg geen duidelijkheid geeft, kan het zijn dat de onduidelijke afspraak voor het risico van jou als werkgever komt. Hierdoor bestaat de kans dat een beroep op een onduidelijke afspraak niet mogelijk is.

De arbeidsovereenkomst als fundament voor de arbeidsrelatie

Een goede schriftelijke arbeidsovereenkomst is het fundament voor de arbeidsrelatie tussen jou en je werknemer. Het is ontzettend belangrijk dat jij je als werkgever bewust bent van de beperkte contractuele vrijheid. Daarnaast moeten afspraken in bepalingen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst duidelijk zijn. Is er sprake van een ongeldige of onduidelijke afspraak? Dan kunnen de gevolgen talrijk en groot zijn.

Meer weten over afspraken in arbeidsovereenkomst?

Ons advies is om een arbeidsovereenkomst altijd te laten opstellen door een arbeidsjurist. Stel jij als werkgever zelfstandig de arbeidsovereenkomsten op, en twijfel je over de afspraken die je daarin vastlegt? Of heb je andere vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met onze juristen Ingrid Andringa of Niek Streutker.

Meer informatie? Neem contact op met Niek Streutker
Meer informatie? Neem contact op met Ingrid Andringa
Neem contact op met Niek Streutker