Algemeen

Heb je een veiligheidsplan nodig op je bedrijf?

Karin Dopmeijer
04 jun. 2020

In de gecombineerde opgave van 2020 werd gevraagd of er op je bedrijf een veiligheidsplan aanwezig is. Dat zorgde bij veel ondernemers voor de vervolgvraag: is dit op mijn bedrijf dan ook nodig? Daar geven we antwoord op in dit artikel.

Veiligheidsplan: de regels

Met een veiligheidsplan wordt in dit geval een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) bedoeld. Hiermee breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je medewerkers en anderen op je bedrijf in kaart. Voor bedrijven die personeel in dienst hebben en/of met gevaarlijke stoffen werken en/of met biologische agentia, is een RI&E verplicht.

Werken er op je bedrijf alleen familieleden mee? Dan is een RI&E niet verplicht. Maar het kan wel verstandig zijn om een veiligheidsplan op je bedrijf te hebben. Naast familieleden komen er namelijk ook regelmatig andere bezoekers op het bedrijf zoals de dierenarts, leveranciers en ga zo maar door.

Gezond en veilig

Mocht er op je bedrijf een ongeval plaatsvinden, dan wordt de verzuimverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld. Als blijkt dat er niet gezond en veilig op je bedrijf is gewerkt, dan heeft de verzekeringsmaatschappij een reden om niet of minder uit te keren. Vooral als een RI&E verplicht is gesteld voor de aansprakelijkheidsverzekering.

In sommige gevallen moet de RI&E worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst. Dat is alleen het geval als de RI&E verplicht is en er meer dan 25 werknemers in dienst zijn. Hier zijn kosten aan verbonden.

Branchegerichte RI&E

In alle gevallen is het dus verstandig om een veiligheidsplan of RI&E op je bedrijf aanwezig te hebben. Deze kun je zelf invullen aan de hand van een vragenlijst. Hier zijn geen kosten aan verbonden, het kost je alleen wat tijd om de lijst in te vullen.

In de agrarische sector zijn er al veel goede branchegerichte RI&E’s opgesteld. Via het Steunpunt RI&E kun je deze eenvoudig aanpassen voor je eigen onderneming. Voor zelfstandigen biedt Stigas 2 pakketten aan om te voldoen aan de veiligheidseisen.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je een veiligheidsplan kunt opstellen voor jouw organisatie? Neem contact op met Karin Dopmeijer.

Meer informatie? Neem contact op met Karin Dopmeijer
Neem contact op met Karin Dopmeijer