Algemeen

Heb je een praktijk in de zorg? De regelingen op een rij

29 mei 2020

Heb je een praktijk in de zorg? Dan is er de afgelopen tijd veel veranderd. Wat is de stand van zaken op dit moment als het gaat om de regelingen vanuit de overheid? Dat zetten we voor je op een rij. Wil je meer weten over de financiële effecten van de regelingen voor jouw praktijk? Bekijk dan ons webinar. 

1. De continuïteitsbijdrage

In deze coronaperiode komen er veel minder patiënten naar de praktijk voor een behandeling. Daardoor mis je omzet. En je kosten blijven gewoon doorlopen, denk aan personeel inclusief zzp'ers, huur en arbeidskosten. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de zorg in de toekomst niet in het gedrang komt, is er samen met de zorgverzekeraars een vangnet onbep. De laatste continuïteitsbijdrage (CB). 

De regeling geldt voorlopig van 1 maart tot en met 30 juni 2020, de voorwaarden gelden tot 1 januari 2021. Als zorgverzekeraars die noodzakelijk zijn, kan er worden verlengd na juni 2020. Zorgverleners zonder contract moeten een vooraf getekende betaalovereenkomst hebben. 

Voor wie is de continuïteitsbijdrage?

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor praktijken en zorgondernemingen met een omzet onder de 10 miljoen. Als zorgaanbieder kun je vanaf 15 mei de continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit gaat gefaseerd: 

  • Vanaf 15-5: fysiotherapie
  • Vanaf 18-5: mondzorg, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer, zbc's, eerstelijns laboratoria
  • Vanaf 20-5: alle overige zorg, zoals apothekers 

Je kunt je aanvraag doen via het Zorginkoopportaal van Vecozo. Hiervoor gebruik je de AGB-code van je onderneming (je moet geregistreerd staan ​​als UBO). 

Wat is de continuïteitsbijdrage precies?

Uit de continuïteitsbijdrage krijg je een vergoeding voor de verzekerde zorg (gecontracteerd of ongecontracteerd). Meestal is dit gebaseerd op een normomzet van de verzekerde zorg in 2019. De berekening is als volgt: (normomzet - / - gerealiseerde omzet) x% continuïteitsbijdrage.

De normomzet is de door een bepaalde omzetbasisverzekering + aanvullende verzekering per maand, op basis van een passende referentieperiode. Deze referentieperiode is in de meeste zorgsectoren gebaseerd op het jaar 2019 met indexatie van de omzet naar 2020. De gerealiseerde omzet is de door zorgverzekeraars betaalde omzet op basis van declaraties. Het percentage van de continuïteitsbijdrage is het percentage per sector.

 

% Continuïteitsbijdrage 

% Inhaalzorg 

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten 

86% 

45% 

Apothekers 

86% 

45% 

Verloskunde 

82% 

47% 

Mondzorg 

81% 

48% 

ZBC’s 

75% 

42% 

De percentages van de CB en inhaalzorg per sector

Wat is inhaalzorg?

De verwachting is dat patiënten weer naar de praktijken komen en de zorgaanbieders weer zorg kunnen gaan leveren. Misschien zelfs wel meer dan voorzien of volgens normomzet was verwacht. Dit noemen we inhaalzorg. Wanneer achteraf blijkt dat hier sprake van is, dan wordt voor deze meer-omzet/inhaalzorg een aparte, lagere vergoeding gerekend. Je hebt immers al een deel vergoed gekregen vanuit de CB.

Declarering en betaling

Fysiotherapeuten mogen de CB vanaf 15 mei aanvragen. In mei ontvang je dan de CB over maart en april (verrekend met een voorschot). In juni ontvang je de CB over mei en in juli over juni. Het is verstandig om zo spoedig mogelijk te declareren. Dat doe je per maand.  

Rekenvoorbeeld

Stel: je omzet in 2019 was in totaal ongeveer € 360.000. Hiervan is € 240.000 omzet uit verzekerde zorg (zie Vektis). De overige € 120.000 omzet kwam uit onverzekerde zorg dan wel overige omzet. Per maand is dat € 20.000 uit verzekerde zorg, dat noemen we de normomzet. We laten de indexatie voor het gemak even buiten beschouwing. Je hebt in maart toch nog € 5.000 kunnen declareren, dat noemen we de gerealiseerde omzet. Je krijgt dan: 

(€ 20.000 -/- € 5.000 = € 15.000) x 86% = € 12.900 als CB toegekend over de maand maart. 

Als uiteindelijk blijkt dat je over 2020 niet € 240.000 maar € 280.000 verzekerde zorg declareert, dan krijg je inhaalzorg over het meerdere. Dat is niet de volle € 40.000, maar 45% daarvan, € 18.000. 

Uiteindelijk krijg je dan het volgende plaatje:

  • De maanden januari, februari en juli t/m december waren conform normomzet verzekerde zorg: 8 maanden x € 20.000 = € 160.000.
  • Maart t/m juni: 4 maanden x € 5.000 zelf gedeclareerd vanwege geleverde en verzekerde zorg = € 20.000.
  • Maart t/m juni: 86% x € 15.000 = € 12.900 x 4 maanden = € 51.600. 

De totaal gedeclareerde verzekerde zorg en CB samen komt dan uit op € 231.600 (in plaats van € 240.000). Indien blijkt dat je inhaalzorg hebt geleverd, bijvoorbeeld de genoemde € 40.000, dan krijg je daarvoor nog eens € 18.000 (45%). Uiteindelijk is het verschil met een gewoon jaar dan € 280.000 -/- € 249.600 = € 30.400. 

De niet-verzekerde zorg dan wel overige omzet was € 120.000. Daarvoor geldt de CB niet, maar daarvoor kun je misschien nog andere rijksregelingen aanvragen.

Zijn er nog rijksregelingen van toepassing?

Voor niet-verzekerde zorg of overige omzet kunnen de rijksregelingen van toepassing zijn. Het gaat om de NOW (via UWV), de TOGS en TVL (via RVO) en de TOZO (via de woongemeente). Let op: de uitgekeerde CB wordt wel meegenomen als ontvangen omzet voor de berekening van de vergoedingen uit de rijksregelingen. 

2. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze noodmaatregel dient om de lonen door te kunnen betalen zodat er geen ontslagen hoeven te vallen. De regeling is vorige week weer verlengd. Je kunt de NOW 1.0 tot 5-6-2020 aanvragen, via UWV.nl. Vanaf 6-7-2020 kun je de NOW 2.0 aanvragen. Deze heeft betrekking op de maanden juni tot en met augustus.

Je vraagt de NOW aan over een periode van 3 aaneengesloten maanden (vanaf maart, dus maart-april-mei, of april-mei-juni). Over deze maanden verwacht je minstens 20% omzetverlies, inclusief CB. Bij 100% omzetverlies is de NOW maximaal 90% van de totale loonsom van januari 2020 plus 30% forfaitaire opslag.

Je krijgt daarvan eerst 80% als voorschot uitbetaald. Bij NOW 2.0 is de forfaitaire opslag niet 30% maar 40% en gaat de loonsom van de maand maart als uitgangspunt dienen. 

Hoe pakt dit uit?

Je verwachte omzet voor 2020 was € 360.000. Per kwartaal is dat € 90.000, verzekerd en onverzekerd. Je ontvangt in maart, april en mei 2020 3 x € 5.000 te declareren verzekerde zorg, 3 x € 12.900 CB en (stel) slechts 3 x € 2.500 uit onverzekerde zorg (in plaats van  3 x € 10.000 = € 30.000 per kwartaal). Je verwacht over maart, april en mei dus € 15.000 + € 38.700 + € 7.500 = € 61.200 te ontvangen. Dat is 68% van de gebruikelijke omzet van referentiejaar 2019, € 90.000. Dit is 32% omzetverlies. Omdat je meer dan 20% verlies hebt, kun je dus NOW aanvragen.

Hoeveel bedraagt de NOW 1.0?

Stel dat de loonsom in januari € 10.000 was. Daar komt 30% forfaitaire opslag bij: € 13.000. Het omzetverlies is 32%. Je neemt 32% van € 13.000, is € 4.160. De tegemoetkoming is 90% ervan, dus € 3.744, waarvan je een voorschot krijgt van 80%: € 2.995. Dit krijg je 3 maanden lang. Na afloop wordt er verrekend. Je mag niemand ontslaan in deze periode. 

Hoeveel bedraagt de NOW 2.0?

Stel dat de loonsom in maart € 11.000 was. De forfaitaire opslag bedraagt 40%, dus samen € 15.400. Je omzetverlies was 32%. 32% x € 15.400 = € 4.928 x 90% = € 4.435. Je voorschotbetaling is 80% € 3.548. 

3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

 De TOGS is een eenmalig belastingvrij bedrag van € 4.000. Deze tegemoetkoming geldt voor bepaalde zorggroepen met een SBI-code die begint met 86. Tandartsen, fysiotherapeuten, mondzorg en verloskundigen vallen hieronder. Je kunt de regeling aanvragen via RVO.nl van 27 maart tot 26 juni 17.00 uur. 

Je verwacht minstens een omzetverlies van € 4.000 in de periode van 16 maart tot 15 juni. Je verwacht in deze periode ook minstens dit bedrag aan vaste lasten te betalen (niet-zijnde personeelslasten). Je hebt een aparte vestiging of een aparte praktijk aan huis met eigen opgang. 

4. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze regeling is de opvolger van de TOGS en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. Je kunt de regeling vanaf half juni aanvragen bij RVO.nl. Je krijgt maximaal € 20.000 uitgekeerd per 3 maanden als je omzet minimaal 30% is gedaald én je vaste lasten hebt als huur, pacht, leasecontracten, onderhoud en abonnementen. 

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.  

5. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers bestaat uit 2 onderdelen:

  • Tijdelijke inkomensondersteuning: dit is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum, ofwel bijstandsniveau (€ 1.050 of € 1.500 per maand)
  • Lening voor bedrijfskapitaal bedoeld voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen 

Je bent gestart vóór 17-3-2020 en stond toen ingeschreven bij de KvK. Je voldoet normaal gesproken aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar (23,5 uur per week). Je vraagt de TOZO aan bij je woongemeente. Je verwacht onder het bijstandsniveau terecht te komen. Wanneer uiteindelijk blijkt dat dit toch niet het geval is, kan het zijn dat je een deel moet terugbetalen. 

TOZO 1.0. geldt voor maximaal 3 maanden in de periode maart tot en met mei. TOZO 2.0 geldt voor de volgende 3 maanden, juni tot en met augustus. Het verschil met TOZO 1.0. en 2.0 is dat TOZO 2.0 wél een partnerinkomenstoets kent. Heb je TOZO 1.0. al aangevraagd? Dan moet je voor TOZO 2.0 opnieuw een (verkorte) aanvraag doen. 

Meer weten?

Heb je vragen over welke regelingen jij kunt aanvragen of wat je in jouw specifieke situatie moet doen? Heb je bijvoorbeeld net een praktijk overgenomen? Zijn de AGB-codes veranderd? Of heb je een (liquiditeits-) prognose voor 2020 nodig? Neem dan contact op met Annemiek van der Elst .