Algemeen

Heb ik te maken met een zzp’er of werknemer?

Jack Albers, Han ter Welle
13 nov 2020

Werk je samen met een zzp’er? Dan kan deze zzp’er de werkzaamheden uitvoeren op basis van een overeenkomst van opdracht. Toch kan de overeenkomst onder bepaalde omstandigheden worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft hier onlangs een belangrijke uitspraak over gedaan. Kom erachter wat dit voor jou betekent.

Bedoeling niet meer van belang

In Nederland geldt het uitgangspunt van contractsvrijheid. Je mag tot op zekere hoogte zelf beslissen of je met iemand een overeenkomst van opdracht sluit of een andere overeenkomst. Maar je contractsvrijheid kan soms wel worden beperkt. De Hoge Raad heeft namelijk gezegd dat de wet bepaalt wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De bedoeling van partijen is daarbij niet van belang.

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht hangt af van de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Het is nu vaak onduidelijk welke van de 2 het is. Gaat het toch om een arbeidsovereenkomst? Dan heeft dit arbeidsrechtelijke én andere gevolgen.

Arbeidsrechtelijke en andere gevolgen

Wanneer een zzp’er toch een werknemer blijkt te zijn, dan heeft hij recht op onder andere ontslagbescherming, loondoorbetaling tijdens ziekte, vakantiedagen en vakantietoeslag. Er zijn ook andere gevolgen. Denk aan de extra kosten die een pensioenregeling met zich meebrengt.

Ook kunnen zich problemen voordoen met betrekking tot de overeengekomen netto vergoeding. Die wordt als nettoloon aangemerkt en moet worden omgeslagen naar brutoloon. De kosten kunnen dan gemakkelijk 2 of 3 keer hoger uitvallen.

Veel opdrachtgevers en zzp’ers hebben in hun overeenkomst (van opdracht) opgenomen dat zij niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Na de uitspraak van de Hoge Raad heeft dit geen toegevoegde waarde meer. Het kan dus zijn dat de zzp’er in loondienst is.

Meer weten?

Wil je weten wat de consequenties zijn als de zzp’er waarmee je werkt, toch in loondienst is? Of heb je hulp nodig bij het opstellen en beoordelen van een overeenkomst (van opdracht) of een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met Jack Albers of Han ter Welle.

Meer informatie? Neem contact op met Jack Albers
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement
Meer informatie? Neem contact op met Han ter Welle
Neem contact op met Jack Albers
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement