Agro

Handel in fosfaatrechten: gewijzigd afromingspercentage en afromingsvrij leasen

30 mei 2023

De regels rondom afroming bij de handel in fosfaatrechten willen nog wel eens veranderen. Dat heeft voornamelijk te maken met het totaal aantal geregistreerde fosfaatrechten in Nederland én het vastgestelde fosfaatplafond. Zo is het afromingspercentage in april 2022 een stuk naar beneden gegaan. Ook kwam er in hetzelfde jaar een wet voor het afromingsvrij leasen van 100 kilogram fosfaatrechten. Wat is de laatste stand van zaken? Je leest het in deze blog.

Afromingspercentage

Het meest recente fosfaatplafond is vastgesteld op 84,9 miljoen kilo fosfaat. Komt het aantal geregistreerde fosfaatrechten onder dit plafond? Dan bepaalt de Meststoffenwet dat het afromingspercentage omlaag moet. Dit gebeurde in april 2022. Het afromingspercentage ging van 20% naar 10%. Op dit moment reken je dan ook met een afromingspercentage van 10%. Maar er zijn ook gevallen waarbij je afromingsvrij kunt handelen.

Afromingsvrije teruglease

Leen je je fosfaatrechten tijdelijk uit aan een andere landbouwer? Dan kun je afroming op de teruglease besparen door de heen- en teruglease in 1 keer door te geven bij RVO. De rechten moeten dan wel in hetzelfde kalenderjaar heen- en teruggaan. Je betaalt in dat geval ook maar 1 keer de administratiekosten van € 100,-.

Afromingsvrij leasen bij max. 100 kg

Een gehele heen- en teruglease mag zelfs afromingsvrij plaatsvinden als de ontvanger niet meer dan 100 kg fosfaatrechten per kalenderjaar ontvangt. Het is dan ook afhankelijk van de ontvanger of je nog rechten afromingsvrij kunt overdragen.

Als overdrager mag je meerdere keren 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij overdragen aan verschillende landbouwers. Ben je een ontvanger en wil je afromingsvrij handelen? Dan mag je fosfaatrechten ontvangen van meerdere overdragers. Als je totaal maar niet meer dan 100 kg ontvangt.

Afromingsvrije overdracht bij verwantschap

Verandert de rechtsvorm van je bedrijf? Dan is er meestal sprake van een bedrijfsoverdracht. In dat geval moet je ook de overdracht van je fosfaatrechten regelen. Loopt deze overdracht van fosfaatrechten langs natuurlijke personen? En bestaat er tussen die personen een bloed- of aanverwantschap in de 1e, 2e of 3e graad? Dan vindt er geen afroming plaats.

Het kan ook gaan om een overdacht naar jezelf. Bijvoorbeeld als je een nieuwe samenwerking aangaat. Ook dan is de overdracht afromingsvrij. Gaat het om een volledige bedrijfsoverdracht waarbij het geheel van productie-eenheden ongewijzigd blijft? Dan wordt er wederom niet afgeroomd.

Meer weten?

Meer weten over afroming bij de handel in fosfaatrechten? Stel je vraag gerust aan één van onze specialisten.