Algemeen

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Het belang van een vertrouwenspersoon

28 jun. 2023

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag ligt bij jou als werkgever. Wat doe jij als ondernemer hierin? En niet geheel onbelangrijk: wat doe je als een werknemer grensoverschrijdend gedrag bij jou meldt? Wij vertellen je er in dit artikel meer over.

Vertrouwenspersoon

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor jouw personeel. Dit kan je doen door het ontwikkelen van een beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid), het vastleggen en uitdragen van een gedragsprotocol en door regelmatig in gesprek te gaan met werknemers. Naast deze mogelijkheden is het ook verstandig om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Rol vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen werknemers terecht met vragen en kunnen ze meldingen doen van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon zorgt dan voor de opvang, begeleiding en advisering van werknemers die ongewenst gedrag ervaren. Zo kan de vertrouwenspersoon helpen bij het de-escaleren van ongewenste situaties en het beëindigen van grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon binnen een bedrijf ook van betekenis zijn door voorlichting te geven over dit onderwerp. Tevens geeft deze persoon gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het bedrijf. Hierbij kan je denken aan casussen die te maken hebben met omgangsvormen en integriteit. Ook kan de vertrouwenspersoon advies geven bij het opstellen van gedragsnormen en het handhaven hiervan. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving voor jouw personeel.

Interne of externe vertrouwenspersoon

Je hebt als werkgever de keuze tussen het inzetten van een interne of externe vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon is een eigen medewerker die wordt opgeleid tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangenomen. Dit komt vooral voor bij grotere bedrijven.

Een externe vertrouwenspersoon is iemand die bijvoorbeeld via de arbodienst als vertrouwenspersoon is aangesteld. Deze persoon is niet betrokken bij het bedrijf en daardoor voor alle werknemers wellicht eenvoudiger te benaderen. Hierdoor kan het zijn dat de drempel voor werknemers lager wordt om ongewenst gedrag aan te kaarten.

Wetsvoorstel vertrouwenspersoon

Het is (nog) niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Er is wel een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld dat elke organisatie een vertrouwenspersoon moet hebben. Op die manier wordt bijgedragen aan het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Of dit wetsvoorstel wordt doorgevoerd of niet, het inzetten van een vertrouwenspersoon is voor jou als werkgever en voor jouw werknemers ook nu al van belang. Het is voor werknemers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag belangrijk dat zij opvang en begeleiding kunnen krijgen van iemand die hierin gespecialiseerd is en hen een gevoel van veiligheid kan bieden. Daarnaast is het voor jou als werkgever van belang dat je voldoet aan de zorgplicht en hierbij maatregelen treft die nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt als gevolg van ongewenst gedrag tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden.

Meer informatie over het inzetten van een vertrouwenspersoon?

Wil je weten wat jij kan doen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie? Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van beleid hierover? Neem dan contact op met Philine Schultz, zij helpt je hiermee graag.