Algemeen

Gevolgen WAB: WW-premiedifferentiatie

03 feb. 2020

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dat betekent dat er nieuwe regels komen met betrekking tot de verlenging van arbeidsovereenkomsten, ontslag van personeel, oproepcontracten en payrolling. In dit artikel delen we de gevolgen op het gebied van WW-premiedifferentiatie.

Kosten flexibel personeel stijgen

De WW-premiedifferentiatie is er om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te stimuleren. Als werkgever houd je loonheffing in op het salaris van je werknemers. Ook moet je premies betalen voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA).

Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aantrekkelijk te maken voor werkgevers, is het voorstel gedaan om een WW-premiedifferentiatie te maken tussen vaste en tijdelijke contracten. Hierdoor betaal je een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang (dus geen nulurencontract of min-maxcontract).

Daar staat een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tegenover. Ook moet de aard van het contract voor werknemers zichtbaar worden gemaakt op de loonstrook.

Wat te doen?

Controleer je personeelsdossiers op de aanwezigheid van arbeidsovereenkomsten. Slechts bij aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst met een eenduidige arbeidsomvang kan de lage premie worden betaald. Voor de overige werknemers geldt een hogere premie. Maak het verschil tussen deze type werknemers inzichtelijk op de loonstrook.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van de WAB voor jouw situatie? Vul het contactformulier in of neem contact op met Sanne van Dam of Herman Everts.

✆ 088 56 572 96

[email protected]

✆ 06 184 463 27

[email protected]


Lees ook de blogs over de gevolgen van de WAB op het gebied van:

Flexibele arbeid

Ontslagrecht