Algemeen

Geld besparen op WOZ-aanslag én eindafrekening energie en water

11 feb. 2021

Bij de meesten van ons valt in het begin van het nieuwe jaar weer de WOZ-aanslag en de eindafrekening van energie en water op de mat. In een aantal gevallen kun je hier nog geld uithalen. Kom erachter hoe dat zit, wie weet kun jij hier ook gebruik van maken.

WOZ-aanslag

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde opnieuw vast. Daarmee worden de kosten van de onroerendezaakbelasting (OZB) bepaald. Daarnaast wordt de WOZ-waarde gebruikt bij de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting bij bepaling van het eigenwoningforfait en/of afschrijvingen.

Het is daarom goed om kritisch naar de vastgestelde WOZ-waarde te kijken. Zo kun je op verschillende manieren kosten besparen. Is je woning onlangs nog getaxeerd? Of hebben er in je buurt onlangs wijzigingen plaatsgevonden die de woningwaarde verlagen? Dan is het altijd goed om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde.

Let wel op: het verschil moet substantieel zijn, anders hoeft de gemeente er niets mee te doen. Vraag bij het indienen van het bezwaar ook altijd proceskostenvergoeding aan en geef aan dat je gehoord wil worden.  

Energie

Over het verbruik van energie, betalen we belasting. Deze belasting bestaat uit een vastrecht en een bepaald tarief maal het verbruik. Hoe hoger het verbruik, des te minder je per kWh hoeft te betalen. Over de eerste 10.000 kWh betaal je het meeste belasting.

In een aantal gevallen kun je hier geld op besparen. Let op als je:

  • 2 energiemeters hebt op 1 WOZ-object
  • 1 energiemeter hebt en meerdere WOZ-objecten

Als je 2 meters hebt op hetzelfde object kan het zijn dat deze afzonderlijk in rekening worden gebracht en dat je daardoor te veel belasting betaalt. Zoals eerder genoemd, betaal je over de eerste 10.000 kWh het meeste belasting. Door de afname bij elkaar op te tellen, scheelt dit in de kosten. Voorwaarde is wel dat de gebruikers voor beide aansluitingen hetzelfde zijn.

Is er sprake van 1 meter en meerdere WOZ-objecten? Dan kun je korting krijgen op het vastrecht. Dit is afhankelijk van het aantal WOZ-objecten die aan de meter zijn gekoppeld.

Water

Ook de eindafrekening van het drinkwater moet je goed bekijken. Een leverancier van water mag alleen belasting op leidingwater (BoL) berekenen over de eerste 300 m3 drinkwater per WOZ-object.

In sommige gevallen rekent de waterleverancier de BOL over het gehele verbruik. Dit gebeurt vaak in situaties waarbij het aantal WOZ-objecten niet bekend is. De leverancier houdt dan geen rekening met het heffingsmaximum van 300 m3, waardoor je te veel belasting betaalt. In zo’n geval kun je deze belasting terugvragen over de laatste 5 jaar.

Meer weten?

Twijfel je of er bij jou ook besparing mogelijk is als het gaat om de WOZ-aanslag of de eindafrekening van energie en water? Neem contact op met je adviseur.