Algemeen

Geef aandacht aan je openstaande debiteuren

18 jan. 2021

Er zijn bedrijven die zonder coronasteun niet (meer) zouden bestaan. De vrees voor meer faillissementen groeit en de kans op niet betalen door debiteuren wordt groter. Kun je hier iets aan doen en zo ja, wat dan? Dat vertellen we je in deze blog.

Openstaande debiteuren

Een signaal waaraan je een potentiële wanbetaler herkent, is het steeds later betalen van de facturen. Met de NOW-gelden worden de personeelskosten betaald, maar de leveranciers staan achteraan in de rij. Als de betaaltermijnen steeds iets langer worden, valt het oprekken van de betaaltermijn niet altijd op. Kun je er als ondernemer toch iets aan doen om te voorkomen dat de openstaande rekening niet wordt betaald? Het antwoord is ja. Lees verder als je wilt weten hoe.

Inventariseer risico-klanten

Maak periodiek een uitdraai van de openstaande debiteuren met de termijn van openstaan erbij. Vergelijk deze lijst met vorig jaar, zo zie je meteen wie er later is gaan betalen én weet je wie risico-klanten zijn.

Die risico-klanten ga je bellen, ongeacht of ze recent besteld hebben of al een aantal maanden niet. Noem de opgerekte betalingstermijn en leg ook uit wat het probleem voor jouw bedrijf is. Maak meteen heldere afspraken voor de toekomst. Denk aan het inlopen van de achterstand met wekelijkse betalingen, dit werkt vaak beter dan 1 groter maandbedrag. Denk ook aan aangescherpte afspraken voor toekomstige leveringen. Bevestig de gemaakte afspraken direct met een vriendelijk mailtje.

Dit lijkt lastiger dan het hoeft te zijn. Misschien ben je bang dat bellen de relatie raakt. Maar de klant heeft vaak ook problemen en de aandacht daarvoor heeft geen negatieve invloed op de beller. Bovendien kun je in dit telefoongesprek soms ook wat  voor jouw klant betekenen. Door – naast het maken van afspraken – in gesprek te gaan en mee te denken, sluit je het gesprek juist positief af en is het vervelende vermijden weg.

Opvolging

Dan het belangrijkste: de opvolging. Leg deze taak neer bij de administratie met de instructie om iedere week de dag vóórdat een betaling binnen moet zijn, een korte herinneringsmail te versturen. Mist je klant een betaling? Dan moet de administratie uiterlijk de volgende dag bellen en het telefoontje weer per mail bevestigen. Als je dit consequent blijft doen, kun je hiermee de grootste winst halen.

Is je klant onbereikbaar voor jou? Dan springt het stoplicht op rood! Besteed die klanten direct uit aan een incassobureau. Beter iets dan niets.

Nieuw meldpunt

Een mkb-onderneming die door een groot bedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt, kan dit vanaf 27 januari anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee wil de overheid zicht krijgen op hoe vaak de afgesproken betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb niet wordt nageleefd. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Heb jij ook klanten die steeds later betalen? Volg dan bovenstaand advies op om de schade te beperken. Wil je meer weten over hoe om te gaan met openstaande debiteuren? Neem contact op met je adviseur.