Agro

Gecombineerde Opgave: wat kan er nog na 15 mei?

25 mei 2021

Uiterlijk 15 mei moest je de Gecombineerde Opgave 2021 indienen. Heb jij alles goed doorgegeven? Of moet je nog dingen corrigeren? In dit artikel delen we een overzicht met belangrijke data en de wijzigingen die je nog kunt doen.

Wat moest uiterlijk 15 mei gebeuren?

De deadline van 15 mei niet helemaal gehaald? Gelukkig kun je na 15 mei nog veel dingen aanpassen of aanvragen. Toch zijn er een paar zaken die wel echt 15 mei afgerond moesten zijn. Zoals:

 • Overdragen betalingsrechten. De vervreemder moest ze klaarzetten en de ontvanger moest ze accepteren. Is dit niet gedaan? Dan is dat niet meer te corrigeren voor dit uitbetalingsjaar.
 • Aanmelding fosfaatdifferentiatie. De aanvraag moest uiterlijk 15 mei binnen zijn. Het is niet gegarandeerd dat een aanvraag die je later indient alsnog wordt meegenomen bij een controle. Ook moesten uiterlijk 15 mei de grondmonsters gestoken zijn en de analyseresultaten zijn vastgesteld. Het is nog wel mogelijk om tot 15 oktober een onjuiste fosfaattoestand te corrigeren.
 • Aanmelding stikstofdifferentiatie. Als je de aanvraag niet tijdig hebt ingediend, kun je geen gebruikmaken van stikstofdifferentiatie.
 • Registreren blokkerende zeggenschap jonge landbouwer bij de KvK. Staat de blokkerende zeggenschap niet op 15 mei geregistreerd bij de KvK? Dan wordt de aanvraag voor jonge landbouwers afgewezen.
 • Registreren landbouw als hoofdactiviteit bij de KvK. Staat op 15 mei geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit geregistreerd bij de KvK? En is landbouw wel de daadwerkelijke hoofdactiviteit? Dan wordt de aanvraag voor uitbetaling van subsidies afgewezen.

Wat geeft wel of geen korting tijdens de kortingsperiode?

De kortingsperiode start direct na de Gecombineerde Opgave-periode en loopt dit jaar tot en met 11 juni. Tijdens deze periode kun je de Gecombineerde Opgave wijzigen of nog dingen toevoegen. Wel stijgt de eventuele korting elke werkdag. Niet alle wijzigingen of toevoegingen hebben direct een korting tot gevolg. Omdat 15 mei dit jaar in een weekend viel, wordt er pas vanaf dinsdag 18 mei een korting toegepast.

Aanvraag na 15 mei ingediend

Heb je een aanvraag voor uitbetaling betalingsrechten, toeslag jonge landbouwers, brede weersverzekering, graasdierpremie, SNL-a na 15 mei gedaan? Let dan goed op. Vanaf dinsdag 18 mei is de termijnkorting 1% en stijgt deze elke werkdag met 1%. Op vrijdag 11 juni is de korting dus 18%. Aanvragen op 12 juni of later worden afgewezen.

Heb je de aanvraag voor betalingsrechten uit de Nationale Reserve na 15 mei ingediend? Vanaf dinsdag 18 mei bedraagt de korting dan 3% en stijgt deze elke werkdag met 3%. Op vrijdag 11 juni is de korting dus 54%. Aanvragen op 12 juni of later worden afgewezen.

Oplossen ‘Voorafgaande controles’

Bij het indienen van de Gecombineerde Opgave kun je een overzicht ‘Voorafgaande controles’ ontvangen. Dat betekent dat de RVO opmerkelijke zaken constateert, zoals percelen die overlappen met andere gebruikers. Tot en met 23 juni kun je dit oplossen zonder dat er een termijnkorting wordt toegepast.

Omvang percelen wijzigen of percelen toevoegen

Tot en met 11 juni mag je de omvang van een perceel nog aanpassen of een perceel toevoegen. Dit kan tot 1 juni zonder korting. Vanaf 1 juni geldt er een termijnkorting. Deze bedraagt 1% per werkdag voor de uitbetaling van betalingsrechten, 3% voor betalingsrechten uit de Nationale Reserve en 0% voor de brede weersverzekering. De korting wordt alleen toegepast over het deel dat je toevoegt. Was een perceel 6 ha en wordt deze nu 6ha? Dan wordt er over 1 ha een korting berekend.

Gewascode wijzigen

Heb je het verkeerde gewas opgegeven? Wanneer je deze tijdens de kortingsperiode wijzigt van het ene subsidiabele gewas naar het andere dan heeft dit geen termijnkorting tot gevolg.

Ecologisch aandachtsgebied (EA) vergroten

Wordt een te klein deel van het areaal ingevuld als EA? Tot en met 11 juni kun je nog dingen toevoegen. Zo is het toevoegen van EA-vanggewassen toegestaan. 

Dieren toevoegen aan de aanvraag graasdierpremie

Voeg je in de kortingsperiode dieren toe aan je aanvraag voor graasdierpremie? Dan geldt de termijnkorting over de gehele aanvraag.

Waar moet je nog meer op letten?

Naast het voorgaande zijn er nog een paar aandachtspunten:

 • Vraag je als jonge landbouwer een extra betaling en/of betalingsrechten aan uit de Nationale Reserve? Zorg dan dat uiterlijk 11 juni de blokkerende zeggenschap ook vastgelegd staat in een ondertekende schriftelijke overeenkomst, zoals een maatschapsakte.
 • Om in aanmerking te komen voor de brede weersverzekering moet je de verzekeringspremie voor 1 november hebben betaald. Ook moet de verzekeraar voor 1 november informatie aan RVO doorsturen.
 • Zaai je gewassen in om invulling te geven aan de EA-verplichting? Bewaar de zaaigoedetiketten en de aankoopbewijzen 5 jaar lang.
 • EA-vanggewassen moet je uiterlijk 15 oktober zaaien. Zaai je eerder dan opgegeven in de Gecombineerde Opgave? Of teel je een ander vanggewas? Geeft dit op de dag van zaaien door aan RVO. Dit kan namelijk niet met terugwerkende kracht.
 • Heb je een perceel niet het gehele jaar zelf in gebruik? Let dan goed op! Het hele jaar moet het perceel als landbouwgrond in gebruik zijn (m.u.v. 90-dagen-regeling). Ook moet je het gehele jaar de randvoorwaarden naleven. Een volgende gebruiker kan dit dus voor jou verknallen.
 • Wijzigingen in de Gecombineerde Opgave? Vergeet niet om de GO ook opnieuw in te dienen. Het enkel wijzigen van een perceel in ‘Mijn Percelen’ is onvoldoende.

Meer weten?

Weten wat de gevolgen zijn van de wijzigingen in jouw Gecombineerde Opgave? De specialisten van Countus vertellen je graag meer over welke wijzigingen zijn toegestaan of juist kortingen tot gevolg hebben. Neem contact op met een Countus-adviseur.