Algemeen

Gecombineerde opgave: herinneringsdata

07 mei 2020

Voor 15 mei moet de Gecombineerde Opgave 2020 ingediend worden, dan volgt de kortingsperiode. Heb jij alles nog in beeld? Onderstaand een overzicht van de belangrijke data omtrent de Gecombineerde Opgave

15 mei 2020: 

  • Indienen Gecombineerde Opgave
  • Melden overdracht betalingsrechten
  • Aanvragen stikstofdifferentiatie (losse aanvraag via MijnRVO)
  • Grondanalyse voor fosfaatdifferentiatie beschikbaar
  • Aanvragen fosfaatdifferentiatie (via de GO)

9 juni 2020:

  • Einde kortingsperiode Gecombineerde Opgave

Extra betaling Jonge Landbouwers

15 mei 2020:

  • Aanvragen extra betaling jonge landbouwers (via de GO)
  • Jonge landbouwers inschrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel

9 juni 2020:

  • Akte samenwerking tekenen voor aanvraag extra betaling jonge landbouwers
  • Blokkerende zeggenschap juist registreren in het handelsregister van de kamer van koophandel