Agro

Gecombineerde opgave: begin vandaag, niet op 14 mei

28 feb. 2023

Als agrarisch ondernemer vul je ieder jaar de Gecombineerde opgave in, dit kan vanaf 1 maart. Begin dit jaar zo snel mogelijk, niet pas op 14 mei. Sinds 1 februari is het mogelijk om bufferstroken, sloten en andere landschapselementen in te tekenen. We raden je aan niet tot het laatste moment te wachten, omdat het een flinke klus is.

Bufferstroken

Heb je percelen langs watervoerende of droge sloten, dan moet je hier bufferstroken hanteren. Afhankelijk van het type sloot moet de bufferstrook 5, 3, 1 of een halve meter zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de bufferstroken vooringetekend, dus je hoeft dit gelukkig niet zelf te berekenen. Het is aan jou als ondernemer om de bufferstrook van je hoofdperceel af te splitsen. Het type sloot waar de bufferstrook op gebaseerd is, staat vermeld in de kaartlaag. Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je dat doorgeven in de Gecombineerde opgave.

Sloten

Heb jij het beheer over een sloot? Dan mag je deze sloot meerekenen in het subsidiabele areaal. Zit een sloot op de grens tussen een perceel van jou en van je buurman? Spreek dan af wat volgens jullie de grens is. Dit kan de kadastrale grens of het absolute midden zijn. Je kunt ook per definitie van de kadastrale grens uitgaan. Wanneer de buurman in dat geval echter van het midden is uitgegaan, kan er een dubbelclaim ontstaan. Zorg er dan voor dat je de dubbelclaim oplost.

Landschapselementen

Niet alleen sloten, maar ook houtige landschapselementen vallen onder subsidiabel areaal. Ook deze elementen zijn al vooringetekend door RVO. Je kunt ze aan je bouwplan toerekenen als je het beheer over deze elementen hebt. Een andere voorwaarde is dat het landschapselement op landbouwgrond staat, daaraan grenst of er maximaal 5 meter vanaf staat.

Een landschapselement dat grenst aan een ander landschapselement is ook subsidiabel. Staat een landschapselement niet vooringetekend? Dan kan het zijn dat dit element niet aan deze voorwaarden voldoet. Ben je het hier niet mee eens of is een nieuw landschapselement nog niet zichtbaar op de kaart? Dan kun je in dat geval ook zelf een landschapselement intekenen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Gecombineerde opgave 2023 of het intekenen van percelen, bufferstroken en landschapselementen? Neem contact op met onze adviseurs, ze helpen je vraag.