Algemeen

Gebruik van een waterkering voor mest en GLB

08 feb 2019

Heeft jouw bedrijf een primaire waterkering (dijk) in gebruik waarop gras groeit voor landbouwactiviteiten? Dan moet je dit vanaf 1 maart 2019 apart opgeven in de Gecombineerde Opgave. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Voorwaarden waterkering

Zijn er voorwaarden gesteld aan beweiden, bemesten en maaien op een primaire waterkering? Door deze voorwaarden behoort een primaire waterkering niet tot de oppervlakte landbouwgrond van het bedrijf omdat de landbouwer niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft.

Wat betekent dit voor jou als grondgebruiker?

Voor jou als grondgebruiker betekent dit het volgende:

  • Als je gebruik maakt van derogatie, dan telt de oppervlakte van de waterkering niet mee voor de 80% graslandberekening. Ook de verhoogde stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest van 250 of 230 kg mag je niet toepassen op de oppervlakte van de waterkering. Ook is het gebruik van fosfaatkunstmest op de waterkering niet toegestaan als het bedrijf derogatie heeft.
  • De mestplaatsingsruimte voor de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke meststoffen op de waterkering is hetzelfde als die voor overige grond. Voor grasland wat onder ‘overige grond’ valt is dit: 170 kg stikstof uit dierlijke mest.
  • De (minerale) stikstofgebruiksnorm voor de waterkering bedraagt 170 kg stikstof per hectare. De totale stikstofgebruiksnorm (voor dierlijke mest, kunstmest, compost, zuiveringsslib en overige organische meststoffen) bedraagt daarmee 170 kg per hectare. Let op! Als je dierlijke mest gebruikt is een deel van die stikstof werkzaam als  minerale stikstof. Gebruik je dus 170 kg dierlijke stikstof en ben je een weidebedrijf? Dan is 170 x 45% = 76,5 kg werkzaam als minerale stikstof. De ruimte voor stikstof uit kunstmest is dan nog maar 170 – 76,5 = 96,5 kg per hectare.
  • De totale fosfaatgebruiksnorm bedraagt maximaal 80 kg fosfaat (uit dierlijke mest plus eventueel kunstmest).
  • Het gebruik van mest (dierlijke mest en kunstmest) moet je verantwoorden in je administratie. Als het waterschap bijvoorbeeld kunstmest strooit op de waterkering die bij jouw bedrijf in gebruik is, dan moet je deze hoeveelheden dus ook in je administratie bijhouden. Daarbij mag je de totale stikstofgebruiksnorm en de totale fosfaatgebruiksnorm niet overschrijden.
  • Het kan ook voorkomen dat in het pacht- of huurcontract (de gebruiksovereenkomst) staat dat het gebruik van dierlijke mest en/of van kunstmest verder beperkt is dan de hierboven vermelde gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. Dan is deze beperking de mestplaatsingsruimte.
  • Voor de mestverwerkingsplicht en de Grondgebonden groei Melkveehouderij kan de fosfaatruimte wel meetellen. De fosfaatruimte die meetelt is 80 kg fosfaat per hectare of een lagere hoeveelheid als de gebruikersovereenkomst beperkingen voor beweiding en bemesting bevat.
  • De hoeveelheden stikstof en fosfaat die je binnen je bedrijf op de waterkering toepast, hoef je niet met een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) te registreren.
  • Je bent verplicht je aan de regels voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te houden zoals je gewend bent. Dat betekent dat je de waterkeringen gebruikt voor landbouwkundige activiteiten, zoals het laten weiden van schapen en maaien.

Andere waterkeringen

Regionale of secundaire waterkeringen waarover je niet de feitelijke beschikkingsmacht hebt gelden dezelfde regels voor als voor primaire waterkeringen. Zijn er dus bijvoorbeeld beperkingen voor bemesting en beweiding? Dan heb je mogelijk niet de feitelijke beschikkingsmacht over het perceel.

Controle en handhaving

Als bij controle blijkt dat je de waterkering als tot je bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond hebt opgegeven, maar je niet de feitelijke beschikkingsmacht hebt, dan ben je in overtreding. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop. Voor onjuiste registratie kun je een bestuurlijke boete van € 300 krijgen. Daarnaast kun je een boete krijgen als je de gebruiksnormen voor het bedrijf overschrijdt of als je bedrijf niet voldoet aan de mestverwerkingsplicht.

Wanneer je een derogatievergunning hebt, dan kan deze vanwege de overtreding in 2019 worden ingetrokken. Dit heeft ook gevolgen voor het verkrijgen van een vergunning in de toekomst. Let hier dus goed op.

Meer weten?

Wil je meer weten over de voorwaarden voor beweiden, bemesten en maaien op een primaire waterkering? Neem dan contact op met jouw adviseur.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte