Agro, Geiten

Fors hogere voerwinst voor geitenhouders, slechts bescheiden stijging marges

07 jun. 2024

Geitenhouders hebben in 2023 geprofiteerd van hogere melkprijzen. Waar in 2022 de marges in de sector juist daalden als gevolg van de fors gestegen kosten voor met name krachtvoer, zorgde een krachtig herstel van de melkprijs in 2023 voor een ommekeer. Maar doordat de kosten (voerkosten uitgezonderd) ook flink stegen, herstelden de marges maar een klein beetje.

Melkproductie

Deelnemende bedrijven aan de benchmark die Countus voor haar geitenklanten verzorgde, zagen de melkproductie in 2023 uitkomen op 1.163 kg melk per geit. De totale productie kwam uit op 91,5 kg vet en eiwit per geit. Op de deelnemende bedrijven waren gemiddeld 1.498 melkgeiten aanwezig. Het resultaat per 100/kg melk kwam (voor afschrijving) uit op € 24,59.

Kostenstijgingen zetten door

Het melkgeld kwam in 2023 uit op ruim € 82 per 100 kg/melk (inclusief de nabetaling van 2022, bij 7,86% vet en eiwit) en ligt daarmee rond de € 7,50 hoger dan het jaar ervoor. De totale voerkosten (krachtvoer + ruwvoerkosten) komen uit op € 36,17 per 100/kg melk. Deze kosten liggen daarmee een enkele procent onder het niveau van 2022. Samen zorgt dit voor een aanzienlijke stijging van de voerwinst in de sector.

Deze voerwinststijging werd echter voor een flink deel tenietgedaan door een forse stijging van de overige kosten. De productgebonden kosten (met name diergezondheidszorg en strooisel), de energiekosten, machinekosten en rentekosten stegen allemaal. Een hoger voerwinstniveau is dan ook noodzakelijk om de gestegen overige kosten te kunnen dekken en marge te behouden.

Het resultaat voor afschrijvingen per 100/kg melk ligt onderaan de streep enkele euro’s hoger dan in 2022 en komt uit op zo’n € 24,50 per 100/kg melk.

Meer weten?

Benieuwd hoe jouw geitenhouderij presteert ten opzichte van de referentiegroep? Onze specialisten kunnen je er meer over vertellen. Neem contact met ons op.