Algemeen

Flexibeler inzet loopbaanbudget binnen cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

16 jul 2015

Per 1 juli 2015 is er binnen de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening meer ruimte voor het zogenoemde loopbaanbudget. Ook biedt de cao meer flexibiliteit voor de werknemer in de bijdrage aan zijn of haar eigen doelstellingen en die van de werkgever.

Besteding en reservering loopbaanbudget

Het loopbaanbudget kan worden gebruikt voor scholing, verlof, aanpassing van het arbeidspatroon of voor direct besteedbaar inkomen. Het budget bestaat uit een vast en een variabel percentage van het salaris. Reservering van het bedrag wordt maandelijks door de werkgever gedaan. Werknemers krijgen het bedrag dus niet zomaar in handen. Jaarlijks maken werkgever en werknemer afspraken over de inzet van het loopbaanbudget.

Vitaliteitsbudget

Werknemers van 30 jaar en ouder hebben ook recht op een vitaliteitsbudget. Het vitaliteitsbudget valt onder het loopbaanbudget.

Waar moet je als werkgever op letten?

Bepaalde keuzen uit het budget kunnen invloed hebben op de pensioengrondslag of uitkeringen. Informeer de werknemer hierover!

  • Het loopbaanbudget wordt over maximaal 36 maanden opgebouwd.
  • Wordt het budget na 3 jaar (36 maanden) niet gebruikt, dan vervalt steeds het bedrag uit de eerste maand. Laat dat niet gebeuren!
  • Niet alle werknemers hebben recht op loopbaanbudget. Geen recht hebben:
    • Leerling werknemers.
    • Werknemers in ID-banen en garantiebanen.
    • Werknemers die op 1 juli 2015 61,5 jaar of ouder zijn en op of vóór 1 mei 2007 bij werkgever in dienst zijn getreden. Deze groep heeft bij ontslag recht op wachtgeld.

Individueel keuzebudget

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat er ook een individueel keuzebudget. Hiermee kan een deel van het jaarinkomen, zoals de vakantietoeslag of eindejaarsuitkering, flexibel worden ingezet. De werknemer kan er bijvoorbeeld verlofuren mee kopen, extra pensioen of het vrijmaken als direct besteedbaar inkomen. Het individueel keuzebudget kan de werknemer naar eigen inzicht en keuze besteden.

Meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid

Zowel voor de werkgever als de werknemer ontstaat door al deze keuzes weliswaar meer flexibiliteit, maar ook meer verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Meer weten over het loopbaanbudget? Vul het contactformulier in of neem contact op met Ben Spenkelink.