Algemeen

Flexibel blijven als ondernemer: breng risico’s in kaart

Rick ter Haar
07 apr 2022

Al zolang je ondernemer bent, probeer je zo flexibel mogelijk te zijn. Dat kan ook niet anders, want er komt van alles op je af. Van het stikstofdossier tot huisvestingeisen of de energietransitie; de veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. De oorlog in Oekraïne zorgt voor nieuwe uitdagingen. Uiteraard zijn wij niet het grootste slachtoffer van deze schrijnende situatie. Maar je hebt hierdoor wel te maken handelsbelemmeringen. Met als gevolg grote onzekerheden en daardoor grote volatiliteit in de markten. Hoe ga je daarmee om?

Stijgende kosten

Op de korte termijn kun je het beste zorgen voor een liquiditeitsprognose van minimaal een half jaar vooruit. Zo kun je inschatten wat de onrust in de markt betekent voor jouw liquiditeit. En of je voldoende buffer hebt om eventuele tekorten op te vangen. Ga voor de voerkosten uit van een stijging van 30% ten opzichte van 2021. Energiekosten op de vrije markt mag je zelfs verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Doe je onderhoud aan bedrijfsgebouwen? Reken dan met een prijsstijging van zo’n 25 tot 30%. De arbeidskosten stijgen met ongeveer 10%. En ook rentetarieven zitten in de lift.

Gelukkig gaan niet alle prijzen omhoog. De mestmarkt laat bijvoorbeeld een daling zien van ongeveer 15%. Dit komt door de opgelopen kunstmestkosten en een rustig uitrijdseizoen. Je gaat de veranderingen hoe dan ook terugzien in je kaststroom. De verschillen tussen bedrijven kunnen groot zijn. Ons advies is daarom: zorg dat je de impact voor jouw bedrijf scherp in beeld krijgt. Met deze uitkomst kun je de juiste keuzes maken.

Risicomanagement

Op de langere termijn is het van belang om de juiste keuze te maken voor een toekomstbestendig verdienmodel. Maar wat is nu die juiste keuze? Het is begrijpelijk dat je door de politieke onrust en onduidelijkheid liever nog even afwacht. Toch is het belangrijk om te bedenken hoe je met je keuzes de onrust en onzekerheid weg kunt nemen. Pas daarom op een goede manier risicomanagement toe en breng in kaart waar jouw grootste risico’s zitten. Is dit in de afzet? Of juist in de prijs van de afzet? Misschien zitten ze voor jou in de inkoop van grondstoffen, of in de inkoop van energie. Of in een renterisico.

Ga bij jezelf na welke risico’s je bereid bent te nemen. Uit risico’s vloeien gevolgen, de één groter dan de andere. Ga maar eens uit van het slechtste scenario. Bedenk welke impact dat heeft voor de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf en je financiële situatie. Neem alleen de risico’s waarvan de gevolgen voor jou acceptabel zijn.

Blik vooruit

Op de situatie in Oekraïne heb je geen invloed. Laten we hopen dat de rust daar snel terugkeert. Wat je wel kunt doen is scherp en kritisch blijven. Welke gevolgen komen uit de oorlog voort en wat betekenen die voor jouw bedrijf? Alleen als je dit goed voor ogen hebt, kun je een onrustige marktsituatie het hoofd bieden.

Meer weten?

Wil je meer weten over het uitvoeren van risicomanagement of kunnen wij met je meedenken over wat de juiste keuzes zijn in jouw situatie? Neem dan contact op met Rick ter Haar of met jouw adviseur, wij helpen je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Rick ter Haar
Neem contact op met Rick ter Haar