Algemeen

Fiscale regelingen onder vuur

Laura Wegink
04 jun 2021

Je hebt ongetwijfeld al iets gelezen over een eventuele afschaffing/aanpassing van de landbouwvrijstelling en een aanpassing van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting. Dit zijn beiden belangrijke fiscale faciliteiten voor agrarische ondernemers. Maar hoe zit het nou precies? Wij leggen het je uit.

Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in?

We beginnen bij de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling is een (voorwaardelijke) vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij de overdracht van een agrarisch bedrijf op de volgende generatie. De overdracht van met name grondgebonden landbouwbedrijven vindt vaak plaats tegen een relatief lage prijs. Dit komt omdat de bedrijfsopvolger de hoge marktwaarde van met name de landbouwgrond vaak gewoonweg niet kan betalen. Fiscaal wordt dit dus gezien als een schenking.

De schenkvrijstelling zorgt er in veel gevallen voor dat de bedrijfsoverdracht vaak (nagenoeg) zonder schenk- of erfbelasting kan plaatsvinden. Zonder deze schenking zou er in veel gevallen namelijk geen rendabele voortzetting van het bedrijf mogelijk zijn.

Wat houdt de landbouwvrijstelling in?

Dan de landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling zorgt ervoor dat de waardeontwikkeling van landbouwgronden in principe onbelast blijft voor de inkomstenbelasting. Dit geldt voor verkoop aan derden of bij een interne verschuiving van de gerechtigdheid.

Als deze vrijstelling wordt afgeschaft, kan dit grote financiële gevolgen hebben bij de verkoop van grond. De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht inzake haar verantwoordelijkheidsonderzoek bij onder meer het Ministerie van Natuur en Voedselkwaliteit. Met name de conclusies over de landbouwvrijstelling springen in het oog. De Algemene Rekenkamer heeft namelijk berekend dat het Rijk door de landbouwvrijstelling jaarlijks € 682 miljoen misloopt!

Wat kun je nu doen?

Voor jou zijn dit waarschijnlijk belangrijke regelingen. Maar het goede nieuws is dat de kabinetsformatie nog vorm moet krijgen en dat Prinsjesdag nog (maar) een paar maanden van ons is verwijderd. We verwachten dan ook dat je nog genoeg tijd hebt om te anticiperen op de mogelijke aanpassingen van deze regelingen.

Anticiperen kan immers vaak. Binnen samenwerkingssituaties is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig mogelijk om de landbouwgronden te herwaarderen. De grond wordt dan fiscaal ‘op waarde’ gezet. Zo kun je waardeontwikkeling uit het verleden in ieder geval nog realiseren met toepassing van de huidige landbouwvrijstelling. In zoverre is de landbouwvrijstelling dan – zoals het nu lijkt – veiliggesteld. Verder kun je op de bedrijfsopvolgingsregeling anticiperen door binnen de huidige mogelijkheden van de ruime regeling ondernemingsvermogen over te gaan overdragen.

Nu kan het zijn dat een bedrijfsoverdracht eigenlijk nog niet bij jou aan de orde is. Een gedeeltelijke overdracht van vermogen, met toepassing van de huidige regeling, zou je dan bijvoorbeeld al wel kunnen realiseren.

Meer weten?

Wil je weten of het in jouw situatie verstandig is om je grond (nogmaals) te herwaarderen of om misschien al het bedrijf (of een gedeelte ervan) over te dragen? Neem dan contact op met jouw adviseur. We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek over de mogelijkheden.

Meer informatie? Neem contact op met Laura Penterman-Wegink
Neem contact op met Laura Penterman-Wegink