Algemeen

Financiële rust door inzicht op de lange termijn; maak een prognose!

09 sep. 2020

De impact van het coronavirus is voor veel bedrijven groot resultaat. De maatregelen vanuit de overheid hadden grote gevolgen voor de bedrijfsuitoefening en ook financiële consequenties. Gelukkig waren er ook steunmaatregelen waardoor veel bedrijven het hoofd boven water hebben kunnen houden. Maar hoe zit het met de impact op de langere termijn?

Financiële gezondheid

In coronatijd heb je als ondernemer, voor de korte termijn, je verdienmodel moeten bijstellen. Je bent je meer gaan focussen op cashmanagement. De druk was groot om over voldoende liquiditeiten te beschikken. Door de verschillende steunmaatregelen kunnen je deze liquiditeiten behouden. Zo hebben veel bedrijven het hoofd boven water kunnen houden en zicht gekregen op een toekomst.

Hiermee is de financiële gezondheid van de ondernemingen op korte termijngesteld. Maar is je bedrijf ook op de lange termijn financieel gezond?

De 1,5 meter samenleving heeft een grote impact op bijvoorbeeld de horeca. Door de maatregelen komt het verdienmodel onder druk te staan. Uit cijfers van het CBS die recent gepubliceerd zijn, blijkt dat de omzet over de gehele linie met circa 50% is gedaald. En niet alleen de horecabranche is getroffen, maar veel meer de lange termijn gevolgen ervaren.

De lange termijn

Nu is een goed moment om te richten op de lange termijn. Welke impact heeft het coronavirus op je onderneming op de lange termijn? Ben je in staat om de opgebouwde schuld en uitgestelde betaling te betalen? Hiervoor moet je kritisch kijken naar het verdienmodel van je onderneming.

Een goede prognose geeft je inzicht voor de korte én lange termijn. Countus ondersteunt je hier graag bij. We maken bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose voor de korte en een exploitatiebegroting voor de lange termijn. Hiermee krijg je inzicht in het continuïteitsperspectief van je onderneming.

Hiervoor gebruiken we een prognosemodel. In dit model combineren we de financiële resultaten van het verleden met je toekomstverwachtingen. Je krijgt een uitgebreide prognose die inzage geeft in de financiële toekomst van je onderneming.

Het opstellen van de prognose zal in samenspraak gebeuren met WeCapital . WeCapital is onderdeel van Countus. Zij kunnen ook ondersteunen bij het verwerven van een eventuele financiering

Proces

Om de prognose te kunnen maken, vragen wij u om de juiste invoer. Die informatie verwerken we in een meerjaren-prognose: een liquiditeits- en exploitatieprognose. We bespreken de conceptuitwerking met je en stemmen de uitgangspunten met je af. Vervolgens maken we de prognose definitief. D

De uitgewerkte prognose kun je gebruiken om te toetsen of er op korte of lange termijn te gebruiken om gebruik te maken van steunmaatregelen of aanvullende financiering.

Kosten

De prognose bieden we aan tegen een vast tarief van EUR 1.250,- (excl. BTW). Voorwaarde: de gewenste informatie wordt juist en volledig aangeleverd. De prognose geeft een financieel beeld van de toekomst van de onderneming. Bij een meer complexe bedrijfsstructuur behoudt WeCapital zich het recht voor om de opdracht enkel te aanvaarden tegen overeengekomen kosten.

Meer weten?

Wil jij ook graag inzicht in je financiën op de lange termijn? Neem contact op met je adviseur .