Algemeen

Fiets van de zaak voor werknemers

Lijsje Slager
11 mrt. 2020

Heeft of wil je werknemer een fiets van de zaak? Dan is er vanaf 2020 een nieuwe fiscale regeling. Hoe ziet deze regeling eruit en waar moet je rekening mee houden?

Fiets van de zaak ter beschikking stellen

De regeling geldt voor fietsen die je als werkgever ter beschikking stelt aan je werknemers. Als werkgever blijf je eigenaar van de fietsen. Gebruikt je werknemer de fiets niet meer voor woon-werkverkeer of gaat hij uit dienst? Dan moet hij de fiets weer inleveren. Hij kan de fiets ook van je overnemen. Hij betaalt dan tenminste de dan geldende economische waarde van de fiets.

Forfaitaire bijtelling

Stel je een fiets ter beschikking aan je werknemer? Dan wordt ervan uitgegaan dat hij deze ook privé gebruikt. Voor dit privégebruik geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Deze bijtelling wordt bij het loon geteld en de werknemer betaalt hier loonbelasting over.

Stel, je stelt een fiets van € 2.500,- ter beschikking. Dan is de bijtelling 7% x € 2.500,- = € 175,- per jaar. Bij een belastingtarief van 37,35% kost dit de werknemer € 65,- per jaar / € 5,50 per maand.

Bij een ter beschikking gestelde auto heb je als werknemer de mogelijkheid om bewijs te leveren dat je de auto (bijna) niet privé gebruikt. Voor de fiets heb je deze mogelijkheid niet. Dan is er altijd sprake van bijtelling.

Werkkostenregeling

Als werkgever mag je de bijtelling ook voor je eigen rekening nemen. Het bedrag van de bijtelling komt dan wel ten laste van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling. De werknemer betaalt dan niets. Maar, als er sprake is van een overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling, betaal je als werkgever wel 80% eindheffing over de bijtelling.

Reiskostenvergoeding

Houd er rekening mee dat je een werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat mag alleen voor de kilometers die hij fietst op een fiets die eigendom is van hemzelf. In dat geval mag je onbelast € 0,19 per kilometer vergoeden.

Maakt je werknemer nu gebruik van een eigen fiets, waarvoor hij een reiskostenvergoeding ontvangt? En overweeg je een fiets van de zaak? Bespreek dan eerst met je werknemer dat de reiskostenvergoeding bij een fiets van de zaak komt te vervallen.

Komt de werknemer slechts enkele dagen per week naar het werk met de fiets van de zaak en maakt hij de overige dagen gebruik van een eigen auto? Dan mag je voor de kilometers die hij met de eigen auto rijdt, wel een onbelaste kilometervergoeding geven. In deze situatie is het belangrijk dat je vastlegt op welke dagen de werknemer gebruikmaakt van de fiets van de zaak en wanneer hij met eigen auto komt.

Voor welke fietsen geldt de regeling?

De regeling geldt voor alle soorten fietsen, dus ook voor e-bikes en speed pedelecs. Als werkgever mag je zowel een fiets van de zaak als een auto van de zaak verstrekken aan dezelfde werknemer.

Meer weten?

Heb je vragen over de fiets van de zaak? Neem dan contact op met Lijsje Slager.

Meer informatie? Neem contact op met Lijsje Slager
Neem contact op met Lijsje Slager