Algemeen

Extra diensten bij verhuur onroerend goed soms btw-belast

23 aug. 2023

Als je onroerend goed verhuurt, is daar in principe geen btw over verschuldigd. Op een paar uitzonderingen na, geldt voor de verhuur van onroerend goed namelijk een btw-vrijstelling. Deze vrijstelling is mogelijk niet van toepassing als je bij de verhuur ook andere extra diensten verricht. Lees verder om erachter te komen hoe dit precies zit.

Btw-vrijstelling

Voor verhuur van onroerend goed geldt in de basis een btw-vrijstelling, je mag hierover geen btw berekenen.

Let op! Dit betekent ook dat je geen btw kunt aftrekken.

Btw-belast vanwege uitzonderingen

Niet elke verhuur van onroerend goed valt echter onder de btw-vrijstelling, er zijn namelijk een aantal uitzonderingen. Hierover is wel btw belast:
- De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen;
- De verhuur van safeloketten en blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines;
- De verhuur van hotelkamers en vakantiehuizen aan mensen die daar kort verblijven.

Tip! Als sprake is van btw-belaste verhuur, kun je ook btw in aftrek brengen.

Btw-belast vanwege keuze

Gelden deze uitzonderingen niet, dan hebben verhuurder en huurder ook nog de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen voor btw-belaste verhuur. Dat kan niet altijd, want de huurder moet dan wel voor 90% of meer (in sommige situaties 70% of meer) recht hebben op btw-aftrek.

Let op! Voor de keuzemogelijkheid gelden nog meer voorwaarden. Vraag onze adviseurs hierover, zij lichten je graag in.

Btw-belast vanwege andere diensten

Gelden de uitzonderingen niet én is een vrijwillige keuze voor btw-belaste verhuur ook niet mogelijk? Dan kan de verhuur van het onroerend goed alsnog met btw-belast zijn als je meer diensten verricht dan alleen passieve verhuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van toezicht en beveiliging en het schoonmaken van het onroerend goed. De mogelijkheid bestaat dat dan niet langer sprake is van btw-vrijgestelde verhuur van onroerend goed, maar van een btw-belaste ruimere dienst.

Gebruik van onroerend goed niet van belang

Voor de beoordeling of sprake is van een dienst die meer omvat dan alleen passieve verhuur, is het gebruik van het onroerend goed door de huurder niet van belang. Zo oordeelde de Hoge Raad. Het gaat om de diensten die worden verricht in samenhang met de verhuur en niet om de wijze waarop de huurder het onroerend goed gebruikt.

Let op! Of sprake is van btw-vrijgestelde passieve verhuur of van een btw-belaste ruimere dienst is, is sterk afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Meer weten over btw bij onroerend goed met extra diensten?

Heb je vragen over btw over verhuur van onroerend goed of wil je weten hoe het zit in jouw situatie? Onze adviseurs kunnen je hierover nader adviseren, neem contact met ons op.