Algemeen

Eindejaarstips voor agrarische ondernemers

07 dec. 2020

Wat kun je dit jaar nog doen om het jaar 2020 goed af te sluiten? Dit zijn onze eindejaarstips voor agrarisch ondernemers.

Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie

Wil je profiteren van een hogere fosfaatgebruiksnorm op percelen met een arme, lage, neutrale of ruime fosfaattoestand? Let goed op, in 2021 tellen namelijk alleen monsters met een analysedatum van het grondonderzoek na 15 mei 2017 mee.

Grondmonsters voor derogatie

Voor derogatie in 2021 mogen grondonderzoeken niet ouder zijn dan 1 februari 2017. Zijn je monsters te oud? Dan moet je voor 1 februari nieuwe grondonderzoeken uit laten voeren. Je hebt dus nog even, maar praktisch gezien is het wel slim om alvast nieuwe analyses te laten nemen. Krijgen we in januari onverwacht vorst? Dan is dat alvast geregeld.

Dierrechten/fosfaatrechten

Het einde van het jaar is het laatste moment om te bekijken of je genoeg varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten hebt voor de dieren die je dit jaar hebt gehouden. Het aantal benodigde rechten is gebaseerd op het gemiddelde aantal dieren in het jaar zelf. Dit gemiddelde aantal dieren kun je aan het einde van het jaar natuurlijk niet meer zo makkelijk bijsturen. Wel kun je nog rechten leasen of kopen.

Let op: deze overdracht moet je als koper uiterlijk 31 december digitaal bevestigen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verwerkingsplicht al geregeld?

Produceer je op je bedrijf meer fosfaat dan je aan fosfaatgebruiksruimte hebt? Dan heb je een fosfaatoverschot. Check of je daardoor een mestverwerkingsplicht hebt. Zo ja? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  • Je kunt mest afvoeren naar een verwerker
  • Je kunt een andere partij jouw verwerkingsplicht laten overnemen

Het laten overnemen kan vervolgens weer op 2 manieren:

  • Door het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) (hiermee draag je de verwerkingsplicht over aan een andere veehouder die mest heeft laten verwerken)
  • Door het afsluiten van een overeenkomst met een bewerker en een verwerker, een zogenaamde driepartijen-overeenkomst (3PO)

Hoe groot is jouw verwerkingsverplichting?

Tot het einde van dit jaar kun je nog mest afvoeren naar een verwerker of bewerker, maar het is meestal makkelijker om VVO’s aan te schaffen. Moet je dit nog regelen? Doe dit dan op tijd. Om niet onnodig te veel VVO’s af te sluiten, is het verstandig om zo goed mogelijk een prognose te maken van de fosfaatproductie.

Heb je graasdieren? Dan maak je een prognose door het gemiddelde aantal dieren over het gehele jaar zo goed mogelijk in te schatten. Bij melkkoeien kun je hier je fosfaatplanner voor gebruiken. Maak je gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX)? Met een BEX-prognose kun je een inschatting maken van het te verwachten BEX-resultaat. Zorg er wel voor dat je zoveel mogelijk de kuiluitslagen van dit jaar beschikbaar hebt.

Heb je staldieren? Dan kun je alvast een prognose maken van de stalbalans. Probeer hierbij de aan- en afvoer van dieren en het voer voor de komende 1,5 maand zo goed mogelijk in te schatten en/of maak gebruik van de gegevens van vorig jaar.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je nog kunt doen om het jaar goed af te sluiten? Neem contact op Karin Schukkink-Olink.