Algemeen

Eindejaarstips: stoppersregeling varkens- en pluimvee

04 dec 2019

Als je meedoet aan de stoppersregeling voor de varkens- en pluimveehouderij, dan moet je op 1 januari 2020 ook daadwerkelijk zijn gestopt met je varkens- of pluimveehouderij. Er mogen dan geen dieren meer in je stal aanwezig zijn.

Stoppersregeling: wat moet je doen?

Omdat je bedrijf structureel wijzigt, moet je een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Ook moet je de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (deels) in laten trekken. Deze verplichtingen gelden ook als je een melkveetak of nevenactiviteit hebt die je wilt laten voortbestaan.

Let op je rechten

Heb je op 1 januari nog wel mest in de kelders van de stallen voor varkens of pluimvee? Dek dan eventuele roosters af. Geef aan dat je nog wel een agrarisch bedrijf hebt, maar geen varkens- en/of pluimvee meer houdt. Intrekking van je omgevingsvergunning kan gevolgen hebben voor de rechten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Overweeg daarom of je (een deel van) de rechten via interne saldering kunt gebruiken voor de veehouderijtak waar je mee doorgaat.

Meer weten?

Wil je stoppen met je varkens- of pluimveehouderij en heb je vragen over de stoppersregeling? Neem dan contact op met één van de specialisten van De Omgevingsadviseurs, het adviesbureau van Countus dat gespecialiseerd is in ruimtelijke ordening. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt voor je lege stallen.