Algemeen

Einde liquiditeitsbuffers in zicht, wat nu?

Rick ter Haar
20 jan 2022

De Nederlandse varkenshouderij gaat momenteel door een historisch diep prijsdal. De aangelegde buffers, in welke vorm dan ook, zijn bij de meeste varkenshouders flink geslonken of zelfs volledig verdwenen. Hoe moet je nu verder? Kun je bijvoorbeeld voor een financiering bij de bank aankloppen? En zo ja, wat moet je dan aantonen?

Voerwinstniveaus 2021 en 2022

De voerwinstniveaus voor de varkenshouderij komen voor de zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij in 2021 uit op een niveau dat behoorlijk onder de uitgangspunten voor de lange termijn ligt. Voor nu lijkt deze voerwinst voor de zeugenhouderij uit te komen op € 350 per gemiddeld aanwezige zeug en € 70 per vleesvarkensplaats over het jaar 2021.

Voor 2022 verwachten we voor de vleesvarkenshouderij een gelijk niveau en voor de zeugenhouderij een voerwinst van ongeveer € 475 per gemiddeld aanwezige zeug. Op basis van deze niveaus wordt 2022 dus wederom een jaar waarin de voerwinstniveaus fors onder de uitgangspunten voor de lange termijn liggen en liquiditeitskrapte dus voor veel bedrijven voorlopig op de loer blijft liggen.

Liquiditeiten verdampen snel

Voor veel varkensbedrijven zijn de geadviseerde liquiditeitsbuffers van € 250 per zeug en € 30 per vleesvarkensplaats inmiddels verdwenen. We zien dan ook oplopende crediteurenposities. Op termijn, en het liefst op de korte termijn, moet je hier dus op inlopen om de continuïteit van je bedrijf niet op het spel te zetten. Een bijfinanciering aanvragen bij de bank is dan vaak één van de weinige opties om het prijsdal het hoofd te kunnen bieden.

Bijfinancieren: wat moet je inzichtelijk maken?

Om de slagingskans op bijfinancieren zo groot mogelijk te maken, moet je minimaal deze 3 punten inzichtelijk maken bij de bank:

  • Hoe groot is jouw specifieke liquiditeitstekort (schatting) aan het einde van 2022?
  • Heb je in de kern een gezond bedrijf? Oftewel: kun je bij de uitgangspunten voor de lange termijn met jouw bedrijfsspecifieke kostprijs voldoen aan je verplichtingen vanuit de kasstroom?
  • Heb je in 2020 en/of 2021 bedrijfsinvesteringen gedaan die je uit je eigen kasstroom hebt betaald?

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om antwoord te geven op deze vragen. Heb je hier als ondernemer in de varkenshouderij hulp bij nodig? Of wil je bovenstaande punten bespreken met een adviseur? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur of klop aan bij Rick ter Haar, branchespecialist Intensieve Veehouderij. We helpen je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Rick ter Haar
Neem contact op met Rick ter Haar