Algemeen

Een lagere CO2-voetafdruk: wat levert het op?

09 feb. 2023

CO2 wordt een steeds belangrijker kengetal. Dat ziet ook FrieslandCampina. Het bedrijf beloont melkveehouders met een lagere CO2-voetafdruk. Lever je geen melk aan FrieslandCampina? Ook dan kan het interessant zijn om te kijken naar de CO2-voetafdruk van je bedrijf. Weten waar je op moet letten en waar je op kunt sturen? We vertellen je er meer over.

Broeikasgassen

Het ene gas heeft een sterkere invloed heeft op de broeikaswerking dan de ander. FrieslandCampina praat daarom bewust over het aantal gram CO2-equivalenten per kg meetmelk. Zo staat 1 kg CO2-equivalent gelijk aan de broeikaswerking van 1 kg CO2, terwijl 1 kg methaan gelijkstaat aan 25 kilogram CO2-equivalent. Hoewel er dus wordt gesproken over CO2-doelen, spelen andere gassen ook zeker een rol.  

Vergoeding voor het reduceren van emissies

In 2019 presenteerde het kabinet het klimaatakkoord. Hierin staan forse reductieafspraken. Omgerekend naar de Nederlandse melkproductie ligt er een opgave om in 2030 gemiddeld 125 tot 150 gram broeikasgasemissies per kg melk te reduceren. FrieslandCampina hangt hier nu een vergoeding aan die kan oplopen tot € 1,50 per 100 kg melk.

Lever je melk aan FrieslandCampina? Dan loont het dus om je emissies te reduceren. Ook als je niet aan het bedrijf levert trouwens. De klimaatopgave ligt er namelijk voor de hele sector. Dat betekent dat ook jij een doelstelling hebt om mee aan de slag te gaan.

5 bronnen

Het reduceren van broeikasgasemissies kan op verschillende manieren. In het algemeen zijn deze in 5 bronnen te verdelen: dier, voer, aanvoer, mest en energie.

  • In de categorie dier valt bijvoorbeeld een lager vervangingspercentage van de melkkoeien of pensfermentatie.
  • Een goede voerefficiëntie met bedrijfseigen producten werkt in je voordeel. Je kunt invloed uitoefenen op het voer door de rantsoenen anders samen te stellen. Kun je bijvoorbeeld meer gras toepassen in plaats van graskuil?
  • Aanvoer gaat over (kracht)voer, bijproducten, kunstmest, ruwvoer, water en meer. Kies bijvoorbeeld eens voor een ander soort kunstmest.
  • In de categorie mest kun je bijvoorbeeld kijken naar de mestvergisting. Dit draagt bij aan een lagere CO2-voetafdruk.
  • Als laatste is er nog energie. Dit gaat met name over het verhogen van het aandeel duurzame elektriciteit.

Zelf sturen

Ben jij al bezig met het reduceren van broeikasgasemissies? Met behulp van de maatregelentool van FrieslandCampina kun je zien waar je staat op de maatregelenladder en kun je bepalen in hoeverre je de maatregelen wilt bijstellen. Of je deze doelen gaat halen, blijkt echter pas in 2024. Dan ontvang je de beloning voor je prestaties over 2023.

Meer weten?

Kun jij geen gebruikmaken van de maatregelentool van FrieslandCampina of wil je gedurende het jaar kunnen sturen op je maatregelen? Vraag je adviseur om mee te denken.