Paardenhouderij

Een huis (ver)koop je ook niet zonder schriftelijke overeenkomst

Peter Brummel
13 sep 2021

Afgelopen weken is er veel in het nieuws geweest over de paardensector en de controles vanuit de Belastingdienst. Het is een gegeven dat de waarde van een paard niet te bepalen valt aan de hand van enkele objectieve maatstaven en overeenkomsten. Maar als je deze niet op schrift vastlegt, kan dit de indruk wekken dat je niet transparant bent. Wat kan de paardensector zelf doen om meer transparantie te geven?  

Mondelinge vs. schriftelijke overeenkomst

Als ondernemer sluit je geregeld overeenkomsten met andere ondernemers en particulieren. In de paardensector is het gebruikelijk dat dit mondeling plaatsvindt. Een schriftelijke overeenkomst legt de afspraken tussen partijen vast. In de paardensector wordt er op dit moment niet vaak een schriftelijke overeenkomst opgesteld. Maar het vastleggen van afspraken biedt jou als ondernemer veel voordelen.

Bij de aan- of verkoop van een paard kunnen we ons wel inbeelden dat het raadzaam is om dit op schrift te hebben. Op die manier is er namelijk geen onduidelijkheid over de afspraken die zijn gemaakt over de prijs, de datum van aan-/verkoop en levering. Net als over de eventuele besproken en kenbare bemerkingen. Ook is het duidelijker wie nu echt de eigenaar van het paard is.

Meer duidelijkheid en minder verrassingen

Naast grote aan- en verkopen kan het ook verstandig zijn om overeenkomsten op te stellen voor pensionklanten, het (ver)leasen van paarden en het (laten) berijden van paarden of gedeeld eigenaarschap. Vaak gaat dit op goed vertrouwen en is er onduidelijkheid over prijzen, aanvullende vergoedingen, wie welke lasten draagt, opzegtermijnen, de borg, datum van betaling en wat er geleverd wordt voor die prijs.

Het opstellen van overeenkomsten zien ondernemers vaak als extra ballast, maar het kan juist ook achteraf veel gedoe schelen bij onenigheid. We bevelen de professionele paardenhouder echt aan om standaard overeenkomsten te hanteren. Daarbij is het wel belangrijk om niet te vergeten ook de bijzondere of afwijkende afspraken vast te leggen.

Meer schriftelijke vastlegging geeft voor iedereen meer duidelijkheid en minder verrassingen. Deze transparantie kan bijdragen aan een goede communicatie met je klant. Laten we met elkaar de paardenhouderijsector naar een hoger level trekken en meebewegen met wat deze tijd vraagt.

Meer weten?

Ben je van plan een schriftelijke overeenkomst op te stellen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer informatie? Neem contact op met Peter Brummel
Duurzaamheid en nieuwe energie, Agro advies, Paardenhouderij
Neem contact op met Peter Brummel
Duurzaamheid en nieuwe energie, Agro advies, Paardenhouderij