Algemeen

EDI-Circle-machtiging stopt: dit moet je weten

06 mei 2021

Voor veel van onze klanten lezen wij digitaal aangeleverde facturen in. Dat gebeurt meestal op basis van een afgegeven schriftelijke EDI-Circle-machtiging. Deze machtigingsmethode stopt echter per 1 juli. Wil je gebruik blijven maken van deze efficiënte methode? Onderneem dan actie.

EDI-Circle en JoinData

EDI-Circle is opgericht door de samenwerkende accountantsorganisaties ABAB, Alfa, Flynth en Countus. Wij hebben via EDI-Circle inmiddels al bijna 15 jaar ervaring met het inlezen van digitale facturen en het geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie. Dit gebeurt op basis van een verstrekte machtiging.

Enkele jaren geleden is EDI-Circle ingebracht in JoinData. JoinData houdt zich bezig met transparante datastromen en -machtigingen. De machtigingen zijn hierbij volledig in een nieuwe, transparante wijze opgezet. Iedere ondernemer kan via Joindata zien welke machtigingen actief zijn, openstaan of beëindigd of geweigerd zijn. Vervolgens kun je zelf daarin de regie voeren.

JoinData heeft aangegeven dat per 1 juli de oude methodiek van machtigen via EDI-Circle wordt uitgefaseerd. Er is dus actie vereist om de lopende datastromen o.b.v. de machtigingen via EDI-Circle te laten doorstromen.

Machtiging klaargezet

Inmiddels hebben wij voor onze klanten met een agrarische onderneming 1 of meerdere machtigingsverzoeken klaargezet. Zoals:

  • Facturen
  • Inzien KringloopWijzer
  • Kengetallen KringloopWijzer

Facturen

Op basis van de door jou verleende machtiging en het gekoppelde KVK-nummer kunnen wij alle facturen van afnemers (opbrengsten) en leveranciers (facturen) opvragen. De nota’s die wij op deze manier ontvangen, worden geautomatiseerd ingelezen en verwerkt in de financiële en/of bedrijfseconomische administratie die wij voor je in beheer hebben.

Verder vragen wij de ‘Identificatiedata’ op. Met bedrijfsidentificatienummers als UBN, BRS, KVK koppelen we de data aan jouw onderneming. Daarnaast kunnen we (op termijn) de eventueel beschikbare duurzaamheidsdata opvragen t.b.v. de financiële en/of bedrijfseconomische rapportage en advisering.

Inzien KringloopWijzer

Op basis van de machtiging Inzien KringloopWijzer kunnen wij jou kringloopWijzer ad hoc raadplegen (niet muteren) en/of rapporten opvragen. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld de voorraden voer en mest en andere relevante gegevens t.b.v. balanswaardering (noodzakelijk voor het opstellen van de jaarrekening) opvragen.

Jouw adviseur kan desgewenst de resultaten van je bedrijf in samenhang beoordelen en met je bespreken.

Kengetallen KringloopWijzer

Op basis van de machtiging Kengetallen KringloopWijzer kunnen wij de resultaten van de KringloopWijzer digitaal opvragen (zodra deze is ingediend) en de benoemde mogelijkheden bij Inzien KringloopWijzer centraal uitvoeren. Daarnaast kunnen we dan de mogelijkheden van thematische onderzoeken (veelal in combinatie met de essentiële financiële duiding) uitvoeren en jou over de uitkomsten informeren.

Activeren machtigingsverzoeken

Door gebruik te maken van deze machtigingen, kunnen we onze werkzaamheden efficiënter voor je uitvoeren. Wil je dat wij gebruikmaken van de machtigingen? Activeer dan onze machtigingsverzoeken.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de machtigingsverzoeken? Neem contact op met jouw Countus-adviseur.