Agro

Eco-regeling of ANLb: waar kies jij voor?

08 sep 2022

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. De betalingsrechten komen te vervallen en maken plaats voor een hectarepremie. De bestaande vergroeningseisen zijn dan niet langer optioneel, maar een voorwaarde om aan het nieuwe GLB deel te kunnen nemen. Daarbovenop is er de eco-regeling, die raakvlakken heeft met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Hoe maak je hierin de juiste keuze? Wij adviseren je in dit artikel.

Eco-regeling vs ANLb

Om een extra bedrag bovenop je hectarepremie te ontvangen, kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan de eco-regeling. Deelname is vrijwillig en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van het niveau dat je behaalt; brons, zilver of goud.

De overheid stelt hiervoor een vast bedrag per hectare beschikbaar. De verwachting is dat bij niveau brons € 60 per ha wordt toegekend, bij zilver € 100 en bij goud € 200. Mocht de deelname aan de eco-regeling hoog zijn, dan kunnen deze bedragen lager uitvallen. Elk jaar beslis je zelf of je deelneemt aan een bepaalde eco-regeling.

Verschillen met ANLb

Dit is anders bij het ANLb; de vergoeding die je voor een bepaald pakket ontvangt, staat vast. Ten opzichte van de eco-regeling komt hier vaak ook nog beheer bij kijken, terwijl bij de eco-regeling de aanwezigheid al voldoende is.

Een voorbeeld hiervan is een bosje. In de eco-regeling is de opgave van een bosje al voldoende om punten te halen op de regeling ‘houtig element’, terwijl je binnen het ANLb het bosje ook moet snoeien. Heb je je aangemeld voor een ANLb-pakket, dan zit je hier voor 6 jaar aan vast.

Hoe maak je de keuze?

De ANLb-pakketten worden nu opnieuw onder de loep genomen. Je hebt dit najaar de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden. Wij adviseren je daarom om te kijken wat je de komende jaren met je percelen wilt doen.

Kom je met jouw bouwplan in aanmerking voor het nieuwe GLB? Zo ja, ga dan na of je mee mag doen met de eco-regeling en welk niveau je kunt halen. Kijk daarnaast of je percelen ook in aanmerking komen voor een ANLb-pakket.

Overweeg je deel te nemen aan een ANLb-pakket of twijfel je hier nog over? Let dan vooral goed op de activiteiten die je mee kunt tellen voor de eco-regeling óf aan kunt melden voor het ANLb. Je kunt deze beide vergoedingen niet stapelen. Wij rekenen graag met je door welk niveau van de eco-regeling je kunt halen. Of welke activiteiten je zou kunnen gaan doen om het hoogste niveau te behalen.

Meer weten over de Eco-regeling en het ANLb?

In dit artikel vertellen we je alles over het nieuwe GLB en de eco-regeling. Wil je meer informatie over het ANLb, neem dan contact op met een Agrarische Natuurvereniging. Kom je er niet uit? Countus heeft een aantal specialisten paraat die je hierbij kunnen helpen. Neem gerust contact met ze op.