Algemeen

Echtscheiding: einde relatie, einde bedrijf?

27 jul. 2023

In Nederland eindigen zo’n 1 op 3 huwelijken in een echtscheiding. Vooral rond de zomervakantie en na de feestdagen in december wordt vaak een stijging van het aantal echtscheidingen gezien. Of het nu gaat om de stijgende kosten voor levensonderhoud of dat er andere zaken zijn die meespelen, een echtscheiding brengt altijd de nodige complicaties met zich mee. Zeker ook als je een bedrijf hebt. Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor je bedrijf en waar moet je allemaal aan denken?

Hoe vraag je een scheiding aan?

Voor het sluiten van een huwelijk kun je terecht bij de burgerlijke stand. Maar voor het ontbinden van een huwelijk moet je naar de rechtbank. Je vraagt de echtscheiding aan bij de rechtbank met een verzoekschrift.

We raden aan om samen met je partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Lukt dit niet? Dan kan een mediator hierbij helpen. Vervolgens kan je mediator of advocaat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Je kunt dit niet zelf indienen omdat er een verplichte procesvertegenwoordiging geldt.

Als het maken van afspraken – ook met behulp van mediation – niet lukt, dan kan 1 van beide partijen met behulp van een advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen. De andere partij kan hier dan tegen in verweer gaan, ook weer met hulp van een advocaat.

Waarover moet je afspraken maken?

Je moet in ieder geval afspraken maken over je minderjarige kinderen, denk aan kinderalimentatie en de opstelling van een ouderschapsplan. Maar ook over de woning, de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen, eventuele partneralimentatie, pensioen en de schulden.

Als het gaat om de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen (bijvoorbeeld de woning) geldt dat deze verdeling ook afhankelijk is van het huwelijksgoederenregiem waaronder je getrouwd bent. Is dat in beperkte gemeenschap van goederen, gemeenschap van goederen (oud recht) of huwelijkse voorwaarden?

Gevolgen onderneming

Het wordt vaak lastiger als je ook een onderneming hebt. In een enkel geval is de partner betrokken bij de onderneming, bijvoorbeeld door het inbrengen van geld of mee te werken of mee te doen in het bedrijf. Rollen binnen het bedrijf zullen dan drastisch veranderen. Er verdwijnt iemand, er komt iemand bij of er worden andere taken/functies toebedeeld. Daarnaast kan er ook binnen de onderneming sprake zijn van gezamenlijke bezittingen en vermogen dat je moet verdelen. Kortom, een echtscheiding heeft zowel gevolgen voor de financiën als voor de bedrijfsstructuur.

Financiële gevolgen

Het huwelijksgoederenregiem waaronder je getrouwd bent, kan – bewust of onbewust – deels doorkruist zijn met de inbreng en afspraken die zijn opgenomen in de samenwerkingsakte van bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma.

Een voorbeeld. Ben je destijds gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een zogenaamde koude uitsluiting? Dan is de gedachte hierachter waarschijnlijk geweest dat er geen gezamenlijk bezit en vermogen ontstaat en de onderneming op die manier apart blijft. Door de onderneming vervolgens samen met je partner te exploiteren binnen een samenwerkingsverband waarbij je alle activa inbrengt, staat dan eigenlijk haaks op elkaar. Hiermee creëer je namelijk juist wel gezamenlijk bezit en vermogen.

Bij een verdeling is natuurlijk ook van belang welk prijskaartje eraan hangt voor de overnemende of voortzettende partij. Kan dat wel worden betaald? En zo niet, wil de andere partij dan water bij de wijn doen? Of kan deze – ondanks de echtscheiding – misschien toch in de onderneming blijven?

Wijziging bedrijfsstructuur

Werkt de partner mee op het bedrijf? Dan kan een echtscheiding zorgen voor een wijziging in de bedrijfsstructuur. Een derde persoon moet zijn werkzaamheden opvangen of deze werkzaamheden komen ten laste van de voortzetter van de onderneming. Het gevolg? Een extra kostenpost of een hogere werkdruk. Gaat het om een familiebedrijf? Dan is er vaak ook nog sprake van meewerkende kinderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe hou je het bedrijf draaiende?

Problemen voorkomen

Er komt veel op je af als ondernemer bij een scheiding, terwijl het vaak al een emotionele rollercoaster is. Verwacht je dat er een echtscheiding aankomt? Betrek je adviseur hier dan op tijd bij. Zo kun je eventuele problemen voorkomen of in ieder geval beperken. We weten uit ervaring dat een adviseur vaak pas in een later stadium wordt betrokken en dat is vaak op het moment dat er niets meer te repareren valt.

Is er nog overleg mogelijk? Dan kan een adviseur vaak een belangrijke rol spelen voor het gezin. Met advocaten aan tafel wordt dat al lastiger. Ook al ligt het onderwerp gevoelig en is het misschien lastig om erover te beginnen, voor het bedrijf is het goed om tijdig aan te geven wat er speelt. Het einde van je relatie hoeft in de meeste gevallen namelijk geen einde van je bedrijf te zijn!

Meer weten?

Heb je een onderneming en verwacht je dat je binnenkort gaat scheiden? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij jouw echtscheiding? Neem contact op met je adviseur