Algemeen

Duurzame energieproductiesystemen leiden tot een ware run op grondposities

Erwin de Rijke
04 jun 2020

Boeren met grond worden de laatste tijd massaal benaderd door ontwikkelaars en investeerders met de vraag of ze hun grond beschikbaar willen stellen voor de ontwikkeling van een zonnepark of een windturbine of andere vormen van duurzame energieproductiesystemen. Op die manier kun je je grond als boer verhuren en/of verkopen voor ogenschijnlijk veel geld. Helaas worden boeren steeds vaker op een intimiderende en dwingende manier benaderd, soms in samenwerking met leveranciers van zonnepanelen of andere installaties. Hoe verstandig is het om op de voorstellen in te gaan?

Duurzame energieproductiesystemen

Waar komt deze ontwikkeling vandaan? Iedere regio in Nederland moet voor de zomer een uitvoeringsplan presenteren met mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassingen van duurzame energieproductiesystemen. Denk aan zonneweides, windmolens en biogas-installaties.

De ambitie om minimaal de helft van de energiebehoefte uit zon, wind of biogas te halen, is alleen te bereiken als er sprake is van een zeer verfijnd samenspel tussen boeren met grond, bewoners en bestuurders. Vandaar dat het Klimaatakkoord aangeeft zoveel mogelijk samen te kijken naar kansrijke gebieden voor energieopwekking en -aanbod.

Ontwikkelaars en investeerders spelen gretig in op deze politieke doelstelling. Naarmate zij namelijk meer rechten op grondposities in portefeuille hebben, hoe groter de kans dat ze kunnen ontwikkelen. Ontwikkelaars anticiperen op de bestuurlijke doelen en weten dat zij met de investeringen tot nu toe de eerste 15 jaar weinig risico lopen. Dat komt door de gegarandeerde SDE-regeling.

SDE-regeling

De SDE-regeling wordt aankomende jaren waarschijnlijk steeds meer marktconform. Als duurzame energieproductiesystemen zoals windmolenparken en zonneweides niet meer afhankelijk lijken van deze vorm van subsidie, zal de regeling misschien zelfs wel verdwijnen. Dit betekent dat we kunnen verwachten dat duurzame energieprojecten rendabel moeten worden op basis van de energieprijs en in de toekomst minder op subsidieregelingen.

Overeenkomsten

De energieprijs staat al enige maanden onder druk. Dit komt door een hoog aanbod aan energie uit zowel fossiele als duurzame bronnen. Investeerders en ontwikkelaars anticiperen hierop. Maar hoe mooi en gunstig het verdienpotentieel ook lijkt voor de grondeigenaar, de overeenkomsten worden steeds complexer en eenzijdiger. Bovendien blijven er in veel overeenkomsten hoge risico’s liggen bij de grondeigenaar.

Een exclusiviteitsbeding, optieovereenkomst, intentieovereenkomst of reserveringsovereenkomst is zelden vrijblijvend en vertegenwoordigt hierdoor een waarde en is te kapitaliseren. Maar in de realiteit zien wij zelden dat de grondeigenaar een vergoeding krijgt bij de ondertekening van een dergelijke overeenkomst.

Laten checken

Grondeigenaren en ondernemers doen er dus verstandig aan om zich goed te laten adviseren en ondersteunen wanneer er mogelijkheden lijken te zijn voor het opzetten van duurzame energieproductiesystemen. Zowel op fiscaal-juridisch, financieel, bedrijfskundig, planologisch, technisch-inhoudelijk als procesmatig vlak.

Daarnaast is de mate van betrokkenheid van buren, omwonenden en bewoners van een gebied waar een zonneweide wordt ontwikkeld, bepalend voor het succes. Voor een succesvolle realisatie lijkt het steeds belangrijker om omwonenden te laten participeren in de ontwikkeling en exploitatie van de zonneweide. De vraag wie dit participatietraject op zich neemt en de wijze waarop mag dan ook nooit ontbreken in het voorstel van de ontwikkelaar of investeerder.

Meer weten?

Denk je erover om je grond beschikbaar te stellen voor duurzame energieproductiesystemen? Of heb je onlangs een voorstel van een ontwikkelaar of investeerder ontvangen en wil je graag dat er iemand met je meekijkt? Neem dan contact op met team DNE of Erwin de Rijke, we hebben verschillende experts in huis die je kunnen adviseren en ondersteunen.

Meer informatie? Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca