Algemeen

Dispensatie voor werkgevers in sector metaal en techniek

Gertie de Vries
11 jun. 2020

Het coronavirus heeft ingrijpende effecten op verschillende sectoren, ook op de bedrijfstak metaal en techniek. Op 1 juli 2020 krijgen werknemers in deze sector een salarisverhoging van 3,5%. Ook de salaristabellen van de CAO gaan omhoog. Ondervind je als werkgever in deze sector negatieve effecten van het coronavirus? Dan kun je een dispensatieverzoek indienen voor deze salarisverhoging.

Onderbouw je verzoek tot dispensatie

1 juli 2020 nadert al snel! Wil je een verzoek tot tijdelijke dispensatie indienen als het gaat om de verhoging? Dan moet je je verzoek onderbouwen. Dat doe je met:

  • Een onderbouwing van de (bedrijfseconomische) toestand van je onderneming voor corona, tijdens corona en de periode daarna.
  • Je verzoek moet zijn goedgekeurd door een meerderheid van de werknemers. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen met een handtekeningenlijst (fysiek of digitaal) of een survey/enqueÌ‚te onder alle werknemers via een digitaal platform.
  • Een verklaring van jou als werkgever dat je onderneming op het moment van indienen van het verzoek niet in staat van surseance verkeert of dat je daarvoor op dat moment geen verzoek hebt ingediend.
  • Vervolgens moet je als werkgever aangeven dat er geen dividend en/of bonussen zullen worden uitgekeerd in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op de prestaties over het kalenderjaar 2020.
  • Uit je verzoek tot uitstel moet bovendien blijken of er wel of geen overeenstemming is bereikt over dit verzoek met de werknemersorganisaties voor metaal en techniek.

Voorwaarden

Keurt de vakraad je verzoek goed? Dan heb je te maken met de volgende voorwaarden:

  • Per 1 december 2020 wordt het voor de werknemer geldend salaris alsnog verhoogd met 3,5%.
  • De werknemer ontvangt over de periode juli 2020 tot en met november 2020 29 uur extra vakantieaanspraken.
  • Als werkgever informeer je je werknemers over het toegestane dispensatieverzoek.

Meer weten?

Wil je gebruikmaken van de dispensatieregeling? Neem dan contact op met je salarisadviseur. We helpen je graag!

Meer informatie? Neem contact op met Gertie de Vries
Neem contact op met Gertie de Vries